ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz - Yaklaşık İspat

04-10-2020 - 1004

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz - Yaklaşık İspat


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
2016/12211
2016/9195
2016-11-29

Özet:

  • İnceleme konusu olayda; borçlu tarafından senette tahrifat yapıldığı iddiası ile ihtiyati haciz kararına itiraz edilmesi üzerine mahkemece imza incelemesi yaptırılmış ise de, ihtiyati hacze konu alacağın kesin olarak ispatı gerekmeyip, yaklaşık ispat yeterlidir.
  • Dolayısıyla senette tahrifat yapıldığı yönündeki itirazın İcra İflas Kanunu'nun ilgili maddesindeki sınırlı itiraz sebepleri arasında bulunmadığı, ancak ileride açılacak bir menfi tespit davasının konusu olabileceğinin nazara alınmaması yerinde olmadığı gibi, infazda tereddüt yaratacak şekilde karar verilmesi de doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.

İhtiyati haciz kararına itiraz eden (borçlu) vekili, ihtiyati haciz kararına dayanak teşkil eden senedin ödeme tarihinde tahrifat yapıldığını, senedin kambiyo vasfının bulunmadığını ileri sürerek, ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

Alacaklı vekili, itirazın reddini savunmuştur.

Mahkemece, ihtiyati hacze konu senedin mevcut durumu itibari ile genel şekli şartları sağladığı ve muteber bir senet gibi işlem göreceği gerekçesi ile itirazın reddine, ancak haciz isteyen tarafından yatırılan 75.000 TL teminatın dosya içerisinden geri çekildiği gerekçesi ile ihtiyati haciz yönünden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Kararı ihtiyati haciz kararına itiraz eden (borçlu) vekili temyiz etmiştir.

Talep, ihtiyati haciz kararına itiraza ilişkindir.

İİK'nın 265/.... maddesine göre borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı itiraz edebilir. Mahkeme itiraz üzerine iki tarafı davet edip gelenleri dinledikten sonra itirazı yerinde görürse kararı değiştirebilir veya kaldırabilir. Şu kadar ki, iki taraf da gelmezse evrak üzerinde inceleme yapılarak karar verilir.

Somut olayda; borçlu tarafından senette tahrifat yapıldığı iddiası ile ihtiyati haciz kararına itiraz edilmesi üzerine mahkemece imza incelemesi yaptırılmış ise de, Dairemizin yerleşik kararlarında da benimsendiği üzere ihtiyati hacze konu alacağın kesin olarak ispatı gerekmeyip, yaklaşık ispat yeterlidir. Dolayısıyla senette tahrifat yapıldığı yönündeki itirazın İİK'nın 265/.... maddesindeki sınırlı itiraz sebepleri arasında bulunmadığı, ancak ileride açılacak bir menfi tespit davasının konusu olabileceğinin nazara alınmaması yerinde olmadığı gibi, infazda tereddüt yaratacak şekilde karar verilmesi de doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 29/.../2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
senet tahrifat ihtiyati haciz itiraz imza incelemesi ispat yaklaşık ispat icra iflas menfi tespit
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları