ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Rücu Alacağı - Zamanaşımı Süresi

24-09-2020 - 1597

Rücu Alacağı - Zamanaşımı Süresi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
2016/7398
2017/5934
2017-05-11

Özet:

  • Asıl işveren ile alt işveren arasındaki rücu davalarında zamanaşımı süresi 10 yıldır.
  • Bu süre rücu konusu alacağın alacaklısına ödendiği tarihten itibaren başlar.

 

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı ... (... ... ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi) ile arasında genel temizlik hizmet alım sözleşmesi imzalandığını, çalışanlardan...'ın emeklilik nedeni ile iş akdini feshederek kendisi ve davalı Bakanlık aleyhine kıdem tazminatı alacağı için dava açtığını, mahkemece davanın kabul edildiğini, mahkeme kararı gereğince...'a 20.01.2011 tarihinde 8.190,58 TL ödendiğini, davalının da bundan sorumlu olması nedeni ile rücu haklarının bulunduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 100,00 TL'nin ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsilini talep etmiştir.

Davalı, davanın zamanaşımına uğradığını belirterek davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 73/1. Maddesinde rücu istemi halinde zamanaşımının 2 yıl olduğunun hüküm altına alındığı, 818 sayılı Borçlar Kanunun 60. Maddesinde düzenlenen zamanaşımı süresi ise 1-10 yıl olup faili ve fiili öğrenme tarihinden itibaren başlayacağı hüküm altına alındığı, ödemenin 20.01.2011 tarihinde yapıldığına ve davanın 25.12.2014 tarihinde açıldığına göre zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafça temyiz edilmiştir.

Davacı, dava dışı işçi...’ın açmış olduğu kıdem tazminatı alacağı davasının İş Mahkemesince kabul edildiği, davalı kurumla birlikte sorumlu olduğu bedeli ödemiş olduğu, bu bedelden davalının da sorumlu olduğunu bildirerek davalıdan tahsili istemi ile eldeki davayı açmıştır. Mahkemece ödemenin 20.01.2011 tarihinde yapıldı, davanın 25.12.2014 tarihinde açıldığı 6098 sayılı yasada düzenlenen fiilin ve failin öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de; Dosya arasında bulunan bilgi ve belgelerden,taraflar arasındaki genel temizlik hizmet alım sözleşmesinin 25.12.2009 tarihinde akdedildiği anlaşılmaktadır. Davacı davasını sözleşme ilişkisine dayanarak açtığından BK'nin 125.maddesi gereği 10 yıllık zamanaşımı süresine tabi olup dava tarihine kadar 10 yıllık zamanaşımı süresi dolmamıştır. Mahkemece işin esasına girilmesi ve sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın zamanaşımı nedeni ile reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 29,20 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 11/05/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
asıl işveren alt işveren rücu rücu davaları zamanaşımı 10 yıl
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları