ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İşverenin İşe Başlatma İradesinin Samimi Olmaması

24-09-2020 - 811

İşverenin İşe Başlatma İradesinin Samimi Olmaması


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
2016/17355
2020/5569
2020-06-15

Özet:

  • İşe iade davası lehine sonuçlanan davacı işe başlatıldıktan sonra işverence çalışma koşullarının onur kırıcı şekilde düzenlenip düzenlenmediği, müdür olan davacının konumuna uygun muamele yapılıp yapılmadığı, bu hususların tespitine göre işverenin işe başlatma iradesinde samimi olup olmadığı taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.
  • Davacının dosyaya sunduğu fotoğraflardan, müdür olan davacıya, koridorun çalışma alanına bağlandığı kısmın hemen girişinde ve camlı bölmeli sekreter masasının önünde açık ve küçük bir masa tahsis edildiği, masanın sair personelin çalıştığı alanın önünde ve en kenarda olup çalışma alanı ve arkadaşlarını görecek şekilde konumlandırılmadığı, masanın koridora baktığı izlenimi uyanmaktadır.
  • Bu hususların değerlendirilmesi için mahkemece mahallinde keşif yapılmalı, gerekirse mahallinde tanıklar yeniden dinlenmeli, keşif sırasında refakate alınacak banka personel idaresi konusunda uzman bilirkişiden rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmelidir. Eksik araştırma ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

 

 

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, işe iade davası lehine sonuçlanınca müracaatı üzerine davalının kendisini işe başlattığını, ancak müdür pozisyonunda olup çalışma alanında konumuna uygun olmayan bir noktada küçük bir masa verildiği, personel tahsis edilmediği, işe başladığının duyurulmadığı, bilgisayarda yetki açılmadığı, kendisine iş verilmediği, bu şekilde çalışma koşullarına onur kırıcı şekilde düzenleyen işverenin işe başlatma iradesinde samimi olmadığını ileri sürerek kıdem tazminatı ve yıllık izin farkı, işe başlatmama tazminatı, boşta geçen süre ücreti ve manevi tazminat alacaklarının tahsilini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacı iddialarının doğru olmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:

Mahkemece toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

İşe iade davası lehine sonuçlanan davacı işe başlatıldıktan sonra işverence çalışma koşullarının onur kırıcı şekilde düzenlenip düzenlenmediği, müdür olan davacının konumuna uygun muamele yapılıp yapılmadığı, bu hususların tespitine göre işverenin işe başlatma iradesinde samimi olup olmadığı taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.

Davacının dosyaya sunduğu fotoğraflardan, müdür olan davacıya, koridorun çalışma alanına bağlandığı kısmın hemen girişinde ve camlı bölmeli sekreter masasının önünde açık ve küçük bir masa tahsis edildiği, masanın sair personelin çalıştığı alanın önünde ve en kenarda olup çalışma alanı ve arkadaşlarını görecek şekilde konumlandırılmadığı, masanın koridora baktığı izlenimi uyanmaktadır.

Bu hususların değerlendirilmesi için Mahkemece mahallinde keşif yapılmalı, gerekirse mahallinde tanıklar yeniden dinlenmeli, keşif sırasında refakate alınacak banka personel idaresi konusunda uzman bilirkişiden rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmelidir. Eksik araştırma ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.06.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
işe iade müdür çalışma koşulları işveren işe başlatma iradesi samimi dava onur kırıcı
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları