ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İflas Kararı - Taahhüdü İhlal - Tazyik Hapsi

03-10-2020 - 893

İflas Kararı - Taahhüdü İhlal - Tazyik Hapsi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
2020/1778
2020/2416
2020-03-10

Özet:

  • Haciz tutanağına bağlı taahhütnamedeki taksitler yönünden ödeme şartının ihlali nedeniyle yapılan şikâyet üzerine şirket yetkilisi hakkında tazyik hapsi cezası verilmiş ise de, anılan düzenleme uyarınca iflas kararı ile birlikte duracak olan icra takibine dayalı olarak sanık hakkında tazyik hapsi cezası verilemeyeceği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde, isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görülmüştür.

2004 sayılı Kanun'un 193. maddesinde "İflasın açılması, borçlu aleyhinde haciz yoluyla yapılan takiplerle teminat gösterilmesine ilişkin takipleri durdurur. İflas kararının kesinleşmesi ile bu takipler düşer. İflasın tasfiyesi müddetince müflise karşı birinci fıkradaki takiplerden hiçbiri yapılamaz." şeklindeki düzenleme karşısında; ... Asliye Ticaret Mahkemesinin 12/07/2017 tarihli ve 2016/391 esas ve 2017/422 sayılı kararı ile borçlu şirketin iflasına karar verildiği, şikayete konu ... 27. İcra Müdürlüğünün 2017680 esas sayılı dosyası içerisinde bulunan ... İcra Müdürlüğünün 13/03/2017 tarihli ve 2017/409 talimat sayılı haciz tutanağına bağlı taahhütnamedeki 30/07/2017 ve 30/08/2017 tarihli taksitler yönünden ödeme şartının ihlali nedeniyle yapılan şikâyet üzerine şirket yetkilisi hakkında tazyik hapsi cezası verilmiş ise de, anılan düzenleme uyarınca iflas kararı ile birlikte duracak olan icra takibinine dayalı olarak sanık hakkında tazyik hapsi cezası verilemeyeceği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde, isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği bu itibarla yerinde görüldüğünden, ... 4. İcra Ceza Mahkemesinin 14/11/2017 tarihli ve 2017/794 esas, 2017/1040 sayılı kararının CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında ödeme şartını ihlal eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına; 10/03/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
iflas icra takibi sanık tazyik hapsi ceza ödeme şartı suç hapis borçlu haciz tutanağı şikayet
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları