ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Hangi Cenaze Giderlerinden Sorumlu Olunduğu

21-10-2020 - 694

Hangi Cenaze Giderlerinden Sorumlu Olunduğu


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/12987
2019/5366
2019-04-30

Davacılar vekili; davalılardan ...'ın 26/11/2013 tarihinde sevk ve idaresindeki araçla seyir halinde iken davacılardan ...'in sürücüsü olduğu araca çarpması sonucu araç içinde bulunan ..., ..., ...'in ölümlerine, sürücü ...'in ise ağır şekilde yaralanmasına neden olduğunu, davalı ...'ın kazanın meydana gelmesinde tek kusurlu olduğunu, ... yönetimindeki aracın diğer davalı ... adına tescilli olup, davalı ... şirketine sigortalı bulunduğunu belirterek fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla, davalı ... için kaza sonucu vücudunda meydana gelen zararlar nedeniyle şimdilik 100,00 TL maddi tazminat ile eşi ...'ten dolayı 100,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı ve 30.000,00 TL manevi tazminatın, davacı ... için muris ...'den dolayı 100,00 TL, muris ...'den dolayı 100,00 TL destekten yoksun kalma, anne ve babası ile kardeşi ...'ten ötürü ayrı ayrı 17.000,00'er TL, davacı ... ve davacı ... için vefat eden anne ve babaları ile kardeşleri ...'ten ötürü 17.000,00 TL manevi tazminatın ve ..., ... ve ...'in defin masrafları için şimdilik 100,00 TL maddi tazminatın, davalı ... şirketin sorumluluğu poliçe limitiyle sınırlı olmak üzere yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekilleri cevap dilekçelerinde davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davaların kısmen kabulü ile davacı ... için, 127.209,27 TL destekten yoksun kalma tazminatı, 39.368,00 TL sürekli kısmi iş görmezlik tazminatı, 13.736,02 TL geçiçi tam iş görmezlik tazminatı olmak üzere toplam 180.313,29 TL maddi tazminatın, davacı ... için destekler ... yönünden 4.004,35 TL, ... yönünden 4.004,35 TL olmak üzere toplam 8.008,70 TL destekten yoksun kalma tazminatının, davacılar için 15.650,00 TL cenaze ve defin giderinin, davalı ... şirketinin sorumluluğu poliçe teminat limiti ile sınırlı olmak üzere, davalı ... şirketi yönünden dava tarihinden, davalılar ... ve ... yönünden kaza tarihi olan 26/11/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine, davacı ... için 25.000,00 TL, davacı ... için ölen babası ... yönünden 15.000,00 TL, ölen annesi ... yönünden 15.000,00 TL, ölen kardeşi ... yönünden 10.000,00 TL olmak üzere toplam 40.000,00 TL manevi tazminatın, davacı ... için ölen babası ... yönünden 15.000,00 TL, ölen annesi ... yönünden 15.000,00 TL, ölen kardeşi ... yönünden 10.000,00 TL olmak üzere toplam 40.000,00 TL manevi tazminatın ve davacı ... için ölen babası ... yönünden 15.000,00 TL, ölen annesi ... yönünden 15.000,00 TL, ölen kardeşi ... yönünden 10.000,00 TL olmak üzere toplam 40.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 26/11/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılar ... ve ...'dan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin taleplerin reddine, karar verilmiş; hüküm, davalı ... Anonim Türk Sigorta AŞ vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı ... Anonim Türk Sigorta AŞ vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava davacıların murislerinin ölümü nedeni ile 6098 sayılı BK m. 53 gereğince destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Eldeki dosyada davacılar vekili davacıların ölen yakınlarının cenaze ve def'in masraflarının tazminini talep etmiş, hükme esas alınan aktüer raporunda bilirkişi, yapmış olduğu araştırmalar sonucunda murislerin vefat ettiği 2013 yılında yaşadıkları yöre de dikkate alınmak suretiyle her bir muris yönünden 10 kalem cenaze ve defin gideri belirleyerek toplam 15.650,00 TL cenaze ve defin gideri hesaplamış ise de, Yargıtay’ın yerleşik uygulamaları gereği davalı taraf davacıların meydana gelen trafik kazası sonucu oluşan gerçek defin gideri zararlarının tazmini ile sorumlu olup; davacı tarafın kendi milli değerlerine, yerel örf ve adetlerine göre yaptığı özel giderlerden sorumlu değildir.

Bu durumda mahkemece, ilgili Belediye ya da müftülüklere müzekkere yazılarak, murislerin vefat ettiği 2013 yılında cenazeler için yer tahsisi, mezar taşı, kefen, cenaze yıkama ve kazı bedelleri sorulmak suretiyle belirlenecek giderler üzerinden cenaze giderlerine hükmedilmesi gerekirken, yiyecek-içecek, lokum, meşrubat giderleri, verilen sadakalar ve din adamlarına ödenen paralar, konuklara ikram edilen lokum-meşrubat bedelleri, 40. günü gideri gibi zorunlu olmayan giderlerin içinde bulunduğu meblağın toplamı üzerinden belirlenen rakama göre yüksek miktarda cenaze ve defin giderine hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... Anonim Türk Sigorta AŞ vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı ... Anonim Türk Sigorta AŞ vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... Anonim Türk Sigorta A.Ş.'ye geri verilmesine 30/04/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
cenaze defin trafik kaza gider ölüm
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları