ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Fazla Mesai - Bordro - Banka - Mahsup

23-09-2020 - 777

Fazla Mesai - Bordro - Banka - Mahsup


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
2017/10313
2019/9894
2019-05-06

Özet:

  • Mahkemece davacının fazla mesai talebi, yapılan fazla mesailerin bordroda gösterildiği ve eksiksiz bankaya yatırıldığı gerekçesiyle reddedilmiş ise de dosya kapsamı ve Dairemiz içtihatlarına göre varılan sonuç hatalıdır.
  • Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre bordrolarda fazla mesai tahakkukunun bulunması halinde bordrolar işçinin imzasını taşıyorsa fazla mesai tahakkuk ettirilen ayların dışlanması, bordrolar imzasız ise fazla mesainin tanık beyanlarına göre hesaplanıp davacıya ödenen miktarların mahsubu gerekmektedir.
  • Buna göre; davacının imzasını taşımayan aylarına ilişkin fazla mesainin ifadesi davacının dosyaya sunduğu görüntülerle de uyumlu ve inandırıcı görülen tanık ...'ın beyanlarına göre hesaplanıp bankadan ödenen miktarlar mahsup edilerek sonuca gidilmelidir.

 

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, fazla mesai ve genel tatil alacakları ödenmediğinden iş akdini haklı nedenle feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı, ücret, fazla mesai, genel tatil ve yıllık izin alacaklarının tahsilini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:

Mahkemece toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak fazla mesai ve ücret alacağı talebinin reddine, sair taleplerin kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı ve davalı taraflar temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Mahkemece davacının fazla mesai talebi, yapılan fazla mesailerin bordroda gösterildiği ve eksiksiz bankaya yatırıldığı gerekçesiyle reddedilmiş ise de dosya kapsamı ve Dairemiz içtihatlarına göre varılan sonuç hatalıdır.

Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre bordrolarda fazla mesai tahakkukunun bulunması halinde bordrolar işçinin imzasını taşıyorsa fazla mesai tahakkuk ettirilen ayların dışlanması, bordrolar imzasız ise fazla mesainin tanık beyanlarına göre hesaplanıp davacıya ödenen miktarların mahsubu gerekmektedir.

Buna göre; davacının imzasını taşımayan (2012 Şubat-2014 Mart) aylarına ilişkin fazla mesainin ifadesi davacının dosyaya sunduğu görüntülerle de uyumlu ve inandırıcı görülen tanık ...'ın beyanlarına göre hesaplanıp bankadan ödenen miktarlar mahsup edilerek sonuca gidilmelidir.

3-Dosyada mevcut ücret bordrolarından genel tatil çalışması karşılığında zamlı ücret ödendiği izlenimi edinilmiştir. Mahkemece ücret bordroları tekrar kontrol edilerek zamlı bayram çalışması tahakkuk ettirilen günler belirlenip hesaplamada dışlanmalıdır.

F)SONUÇ:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 06.05.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
fazla mesai tanık bordro banka içtihat tahakkuk imza işçi dışlanma mahsup
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları