ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Fatura Konusu Malların Teslim Edildiğine İlişkin Tanık Dinletmeye Muvafakat Verilmesi

09-04-2021 - 432

Fatura Konusu Malların Teslim Edildiğine İlişkin Tanık Dinletmeye Muvafakat Verilmesi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi
2020/114
2020/353
2020-02-14

 

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı aleyhine müvekkiline olan borcundan dolayı Trabzon İcra Müdürlüğü'nün 2016/12465 Esas sayılı dosyası üzerinden icra takibi başlatıldığını, davalı borçlunun icra dosyasına yapmış olduğu haksız itirazın müvekkiline borcu bulunmadığından bahisle asıl alacağa faize ve ferilerine itirazda bulunduğunu, davalının itirazının haksız olduğunu, davalıya icra dosyasındaki alacağın dayanağı olarak gösterilen faturanın bir sureti ödeme emri ekinde tebliğ edildiğini, yapılan itirazın yersiz olduğunu beyanla, borçlunun haksız olan itirazının iptaline, takibin devamına, %20 icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep ve dava ettiği anlaşılmıştır.

Davalı dilekçesinde özetle; davanın reddini talep ettiği anlaşılmıştır.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

İlk Derece Mahkemesi tarafından Kısmen Kabul-Kısmen Red kararı verildiği anlaşılmıştır.  

İSTİNAFA BAŞVURAN TARAFLAR ve İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:

İstinaf talebinde bulunan davalı tarafından, Tüketici Mahkemesi'nin görevli olmadığı, malzemenin kendisine teslim edildiğinin doğru olmadığını, doğalgaz tesisat yapım işiyle uğraştığını, defter ve kayıtlarının Ticaret Mahkemesi tarafından incelenmesi gerektiğini, malzemelerin kendisine teslim edilmediğini, ....'na teslim edildiğini, duruşma tutanağının kendisine imzalatıldığını, kendisinin bu konuda aydınlatılmadığını, bu durumda mahkeme kararının yerinde olmadığı kaldırılması talep edildiği anlaşılmıştır.

DELİLLER :

Tüm dosya kapsamı.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve GEREKÇE :

Dava, itirazın iptali davasıdır.

Dairemizce HMK'nın 355. maddesi kapsamında istinaf dilekçelerinde belirtilen sebeplerle ve kamu düzenine ilişkin hükümlerle sınırlı olmak üzere inceleme yapılmıştır.

İstinaf talebinde bulunan davalı tarafından, Tüketici Mahkemesi'nin görevli olmadığı, malzemenin kendisine teslim edildiğinin doğru olmadığını, doğalgaz tesisat yapım işiyle uğraştığını, defter ve kayıtlarının Ticaret Mahkemesi tarafından incelenmesi gerektiğini, malzemelerin kendisine teslim edilmediğini, ....'na teslim edildiğini, duruşma tutanağının kendisine imzalatıldığını, kendisinin bu konuda aydınlatılmadığını, bu durumda mahkeme kararının yerinde olmadığı kaldırılması talep edilmiş ise de;

Mahkemece taraf delillerinin usulüne uygun olarak toplandığı, değerlendirilerek tartışıldığı, Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen görevsizlik kararı üzerine Tüketici Mahkemesi tarafından karar verilmesine ve davalının muvafakatı ile dinlenen tanık beyanına göre fatura konusu emtianın davalıya teslim edildiğinin sabit olması karşısında, mahkemece verilen kararın dosya içerisinde mevcut deliller kapsamında usul ve yasaya uygun olması nedeniyle başvurunun reddi reddine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1.Davalının İstinaf Başvurusunun REDDİNE.

2.Dava Tüketici Mahkemesi'nde görüldüğünden ve davalı taraf harçtan muaf olduğundan, harç konusunda karar verilmesine yer olmadığına.

3.İş bu kararın, bilgi mahiyetinde İlk Derece Mahkemesi'nce taraflara tebliğine.

Dair, HMK'nın 362/1-a maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan incelemede kesin olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.14/02/2020

 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
tanık muvafakat fatura fatura konusu malların teslimi ispat itirazın iptali görevli mahkeme
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları