ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Bakımevinde Kalanın Vefatı - Yetkili Mahkeme

23-09-2020 - 1131

Bakımevinde Kalanın Vefatı - Yetkili Mahkeme


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi
2020/51
2020/696
2020-02-13

Özet:

  • Yerleşmek niyetiyle sürekli bakımevinde kalan müteveffanın, mirasına ilişkin uyuşmazlık bakımevinin bulunduğu yer mahkemesinde çözümlemelidir.

 

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Tereke teslimine ilişkin olarak açılan davada ... Sulh Hukuk ile İzmir 11. Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verilmiş olması ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevinin yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, tereke teslimine ilişkindir.

... Sulh Hukuk Mahkemesince, müteveffanın ölümünden önce ikamet adresinin "...olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

İzmir 11. Sulh Hukuk Mahkemesince ise; müteveffanın vefat etmeden evvel ...'da bulunan özel bir bakımevinde kaldığı TMK'nın 19. maddesi "Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir."şeklinde düzenlendiğinden ve müteveffanın sürekli kalmak amacıyla huzurevine yerleştiği ve ölüm tarihine kadar huzurevinde kaldığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

Türk Medenî Kanununun 589. maddesinde "Miras bırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi, istem üzerine veya re’sen tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine geçmesini sağlamak üzere gerekli olan bütün önlemleri alır." Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca "Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir."

Dosya kapsamından, müteveffanın nüfus kayıt sistemine göre yerleşim yeri..." ise de ölmeden önce...Gölü Şubesi kaldığı, her ne kadar Türk Medenî Kanununun 22. maddesinde bakım ve sağlık kurumuna konulmanın yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmayacağı belirlenmişse de, müteveffanın yerleşmek niyetiyle bakımevinde kaldığı ve sürekli bakım ve gözetiminin bakımevinde gerçekleştirildiği anlaşıldığından, uyuşmazlığın ... Sulh Hukuk Mahkemesinde çözümlenmesi gerekmektedir.

SONUÇ: Yukarıda belirtilen nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince ... Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 13/02/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
yerleşmek niyeti bakımevi müteveffa miras uyuşmazlık yetkisizlik tmk
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları