ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Görevli Mahkeme - Uygulama Kadastrosu

26-09-2020 - 747

Görevli Mahkeme - Uygulama Kadastrosu


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 16. Hukuk Dairesi
2016/16026
2020/190
2020-02-10

Özet:

  • Uygulama kadastrosunun genel amacı, teknik açıdan yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği anlaşılan kadastro haritalarının yenilenmesi ve uygulanabilir hale getirilmesi olup; mülkiyet ihtilaflarını canlandırmak veya çözmek değildir. 
  • Davacılar ... ve ...’un gerek dava dilekçelerinin içeriğinden, gerekse keşifte ki beyanları ve tüm dosya kapsamından, davanın uygulama kadastrosuna yönelik olmadığı, tesis kadastrosundan önceki nedenlere ve mülkiyet hakkına dayalı olduğu anlaşılmaktadır. 
  • Kadastro tespiti kesinleşen taşınmazlar hakkında mülkiyet iddiası ile açılacak davalarda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. 
  • Hal böyle olunca; mahkemece görevsizlik kararı verilerek, dosyanın görevli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekir.

 
Uygulama kadastrosu sırasında, ...,... Köyü çalışma alanında ve tapuda ... adına kayıtlı bulunan eski 103 ada 67 parsel sayılı 406,77 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, kadastro komisyon kararı uyarınca 326,77 metrekare yüzölçümlü olarak tespit edilmiştir. Davacılar ... ve ..., dava konusu taşınmazın bir bölümünün murisleri olan babaları ...’a ait olduğunu ileri sürerek, bu kısmın ... mirasçıları adına tescili istemiyle dava açmışlardır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine, dava konusu 103 ada 67 parsel sayılı taşınmazın kadastro komisyon kararı uyarınca tesciline karar verilmiş; hüküm, davacılardan ... tarafından temyiz edilmiştir.

Uygulama kadastrosunun genel amacı, teknik açıdan yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği anlaşılan kadastro haritalarının yenilenmesi ve uygulanabilir hale getirilmesi olup; mülkiyet ihtilaflarını canlandırmak veya çözmek değildir. Davacılar ... ve ...’un gerek dava dilekçelerinin içeriğinden, gerekse keşifteki beyanları ve tüm dosya kapsamından, davanın uygulama kadastrosuna yönelik olmadığı, tesis kadastrosundan önceki nedenlere ve mülkiyet hakkına dayalı olduğu anlaşılmaktadır. Kadastro tespiti kesinleşen taşınmazlar hakkında mülkiyet iddiası ile açılacak davalarda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Hal böyle olunca; mahkemece görevsizlik kararı verilerek, dosyanın görevli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekirken, esasa girilerek yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olup, hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz edene iadesine, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.02.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak: (www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Görevli Mahkeme Uygulama Kadastrosu
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları