ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Cumhuriyet Savcısının Davadaki Taraf Sıfatı - Esnaf Odasının Feshine Karar Verilmesi İstemi

21-09-2020 - 869

Cumhuriyet Savcısının Davadaki Taraf Sıfatı - Esnaf Odasının Feshine Karar Verilmesi İstemi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi
2017/1092
2020/432
2020-02-10

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, davalı ... Canlı Hayvan Alım Satım Besiciler Yemciler ve Tavukçular Balıkçılar Esnaf Odası aleyhine 29/11/2013 gününde verilen davaname ile davalı Oda'nın feshinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 21/04/2016 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dava, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 15/a maddesi uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın teklifi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen davaname ile açılmış olup, davalı Oda’nın üye sayısının yüzün altında bulunması nedenine dayalı feshine karar verilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulü ile davalı Oda’nın feshine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 70. maddesinin 1. fıkrası; “Cumhuriyet savcısı, kanunda açıkça öngörülen hâllerde, hukuk davası açar veya açılmış olan hukuk davasında taraf olarak yer alır” ve aynı maddenin 3. fıkrası “Cumhuriyet savcısının yer aldığı dava ve işler üzerinde taraflar serbestçe tasarruf edemezler” hükmünü içermektedir.

Dava, ... Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından davaname ile açılmıştır.

Mahkemece, davanın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen davaname ile açıldığı dikkate alınarak, Cumhuriyet savcısına usulüne uygun duruşma günü tebliğ edilip duruşmalara katılımı sağlanmaksızın, eksik ve yanlış taraf teşkili ile Cumhuriyet savcısının yokluğunda yargılamaya devam edilip karar verilmiş, böylece Cumhuriyet savcısının davadaki taraf sıfatı yukarıda açıklanan yasal düzenlemeye aykırı olarak gözetilmemiştir.

Şu halde mahkemece; yukarıdaki açıklamalar ve HMK’nun 70. maddesindeki düzenlemeye aykırı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya uygun düşmediğinden, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:

Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 10/02/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
cumhuriyet savcısının davadaki taraf sıfatı esnaf odasının feshine karar verilmesi istemi
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları