ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Asıl İşveren - Alt İşveren - Rücu - Görev

23-09-2020 - 1010

Asıl İşveren - Alt İşveren - Rücu - Görev


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi
2016/5708
2016/5281
2016-12-05

Özet:

  • Asıl işveren ile alt işveren arasındaki rücu davalarında her iki taraf da tacir ise davaya ticaret mahkemesinde bakılacaktır.

 

 

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin görevsizliğine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında, posta gönderilerinin ayrımı ve kayıt düşümü işine ilişkin hizmet alım sözleşmesi imzalandığını, davalı şirket işçisi tarafından müvekkili aleyhine açılan işçilik alacaklarına ilişkin dava sonucunda, müvekkilince ödenmek zorunda kalınan 18.136,32 TL'den sözleşme uyarınca davalının sorumlu olduğunu ileri sürerek, 18.136,32 TL'nin faiziyle birlikte davalıdan tahsiline hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, dosya üzerinden karar verildiğinden, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, iddia ve dosya kapsamına göre; davacı ile davalı arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunduğu, işçi alacakları bakımından müteselsil sorumlulukları olan davacı ... davalının ödedikleri tazminatın birbirlerine karşı rücuuna ilişkin davalarda görevli mahkemenin İş Mahkemesi olduğu gerekçesiyle, mahkemenin görevsizliğine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, taraflar arasındaki posta gönderilerinin ayrımı ve kayıt düşümü işine ilişkin hizmet alım sözleşmesinden doğan rücu'en alacak istemine ilişkindir.

Taraflar arasında hizmet alım sözleşmesi imzalanmış olup uyuşmazlık; sözleşme uyarınca çalıştırılan işçinin işçilik alacaklarından kimin sorumlu olduğu noktasındadır.

Bu durumda uyuşmazlık sözleşme hükümlerine göre genel mahkemelerde çözülecektir. Eldeki davanın işçi tarafından açılmış hizmet sözleşmesine dayalı bir dava olmadığı nazara alındığında, bu davada iş mahkemelerinin görevli olduğu düşünülemez. Her iki tarafın tacir olup; uyuşmazlığın da ticari işlerinden kaynaklandığı göz önünde bulundurulduğunda mahkemenin işin esasına girip sonuçlandırması gerekirken, yanılgılı gerekçe ile görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 05.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
asıl işveren alt işveren rücu tacir ticaret mahkeme ticaret mahkemesi rücu davaları
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları