ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Trafik Kazası - Poliçe Limiti

09-10-2020 - 745

Trafik Kazası - Poliçe Limiti


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/11808
2019/5306
2019-04-30

Özet:

  • Davalı Sigorta şirketi, kazaya karışan karşı aracın ZMSS poliçesini düzenlemiş olup, kaza tarihindeki ZMSS poliçe limiti, araç başına maddi hasar için 25.000,00 TL'dir.
  • Davalı sigorta şirketi tarafından bahse konu kazaya ilişkin olarak davacı tarafa 12/12/2013 tarihinde 20.452,23 TL ve 13/12/2013 tarihinde ise 3.680,77 TL olmak üzere toplam 24.133,00 TL ödenmiş olup, davalı sigorta şirketinin bakiye poliçe limiti ile sınırlı olarak sorumlu tutulması gerekir.

-K A R A R-

Davacı vekili, müvekkiline ait araç ile davalı ... idaresinde olup diğer davalıya ZMSS poliçesi ile sigortalı bulunan aracın çarpışması sonucunda müvekkiline ait araçta hasar meydana geldiğini, müvekkiline ait araç sürücüsünün kusuru olmadığını, müvekkiline ait araçta meydana gelen hasarın davalı tarafından ZMSS kapsamında karşılandığını ancak araçta meydana gelen değer kaybının sigorta poliçesi kapsamında kalmasına rağmen müvekkiline ödenmediğini, ayrıca dava konusu aracın kaza sonrasında hasarlanıp çalışamamasından kaynaklanan kazanç kaybının olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile araçta meydana gelen değer kaybı olarak 7.000,00 TL'nin kaza tarihi olan 29/09/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alnarak müvekkiline verilmesini, kazanç kaybı karşılığı olarak şimdilik 3.000,00 TL'nin kaza tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faizi ile birlikte davalı ...'den alınarak müvekkiline verilmesine karar verilmesini talep etmiş, yargılama sırasında taleplerini yükseltmiştir.

Davalı .... vekili, sigorta poliçesi teminatının maddi hasar yönünden araç başına 25.000,00 TL olduğunu, müvekkili şirketin sorumluluğunun poliçe limiti ve sigortalı araç sürücüsünün kusur oranı ile sınırlı olduğunu, davacı şirketin söz konusu kaza ile ilgili tüm zararlarının ödendiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulü ile; değer kaybına ilişkin maddi tazminat talebinin kabulü ile; 11.250,00 TL'nin kaza tarihi olan 29/09/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, (davalı ... şirketi yönünden poliçe limiti ile sınırlı (25.000,00 TL) olarak, faizin sigorta şirketinin temerrüt tarihi olan 31/12/2013 tarihinden başlatılmasına), kazanç kaybına ilişkin maddi tazminat talebinin kabulü ile; davacı için 3.025,85 TL'nin kaza tarihi olan 29/09/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ...'den alınarak davacıya verilmesine, karar verilmiş; hüküm davalı .... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, trafik kazası nedeni ile maddi tazminat istemine ilişkindir.

Davalı ... şirketi, kazaya karışan .... plaka sayılı (karşı) aracın ZMSS poliçesini düzenlemiş olup, kaza tarihindeki ZMSS poliçe limiti, araç başına maddi hasar için 25.000,00 TL'dir. Davalı ... AŞ tarafından bahse konu kazaya ilişkin olarak davacı tarafa 12/12/2013 tarihinde 20.452,23 TL ve 13/12/2013 tarihinde ise 3.680,77 TL olmak üzere toplam 24.133,00 TL ödenmiş olup, davalı ... şirketinin bakiye poliçe limiti ile sınırlı olarak sorumlu tutulması gerekir.

Bu durumda mahkemece, davalı ... AŞ'nin bakiye limit miktarı ile sınırlı şekilde sorumlu tutulması gerekirken yazılı olduğu şekilde poliçe limiti aşılarak karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı ...Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...Ş.'ye geri verilmesine 30/04/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
davalı olarak müvekkiline limiti poliçe sigorta maddi tarihinden ilişkin davacı sınırlı tarihinde kabulü faizi karar
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları