ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Tedavi Amaçlı Kişisel Koruma Kararı - Yetkisizlik

26-09-2020 - 857

Tedavi Amaçlı Kişisel Koruma Kararı - Yetkisizlik


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi
2019/6329
2020/701
2020-02-13

Özet:

  • Dava, 4721 sayılı TMK gereğince tedavi amaçlı kişisel koruma kararı istemine ilişkindir. 
  • Türk Medeni Kanununun 411. maddesine göre, "Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir." Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca da, “Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.” Dosya kapsamından, kara kuvvetleri komutanlığı 1. Ordu karargah destek grup lojistik destek karargah takım komutanlığının yazısında ...'ın askerliğe elverişli değildir raporu alınarak birliği ile iletişimin kesildiğinin bildirdiği, ...’ın güncel MERNİS adresinin de ‘... Merkez/...’’ olduğu anlaşıldığından, uyuşmazlığın Siirt Sulh Hukuk Mahkemesinde çözümlenmesi gerekmektedir.

 
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

4721 sayılı TMK Gereğince Tedavi Amaçlı Kişisel Koruma Kararı istemine ilişkin olarak açılan davada Bakırköy 9. Sulh Hukuk ve Siirt Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verilmiş olması ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevinin yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, 4721 sayılı TMK gereğince tedavi amaçlı kişisel koruma kararı istemine ilişkindir.

Siirt Sulh Hukuk Mahkemesince, Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne yazılan müzekkereye verilen cevabi yazıda tedavi altına alınması talep edilen ...'ın "... sayılı adreste bulunan 47. Motorize Piyade Alay Komutanlığında" askerlik görevini yaptığı bildirildiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

Bakırköy 9. Sulh Hukuk Mahkemesi ise UYAP sisteminde yapılan sorgulamada kısıtlı adayının MERNİS adresinin "Merkez/SİİRT" olduğu, kara kuvvetleri komutanlığı 1. Ordu karargah destek grup lojistik destek karargah takım komutanlığının 10/07/2019 tarihli cevabi yazısında ...'ın askerliğe elverişli değildir raporu alınarak birliği ile iletişimin kesildiğinin mahkememize bildirdiği, tüm bu sebeplerle şahsın İstanbulda olduğuna dair Askerlik dışında da dosyaya giren herhangi bir belge ve bilginin olmaması sebebiyle yetkisizlik kararı vermiştir.

Türk Medeni Kanununun 411. maddesine göre, "Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir." Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca da, “Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.”

Dosya kapsamından, kara kuvvetleri komutanlığı 1. Ordu karargah destek grup lojistik destek karargah takım komutanlığının 10/07/2019 tarihli cevabi yazısında ...'ın askerliğe elverişli değildir raporu alınarak birliği ile iletişimin kesildiğinin bildirdiği, ...’ın güncel MERNİS adresinin de ‘... Merkez/...’’ olduğu anlaşıldığından, uyuşmazlığın Siirt Sulh Hukuk Mahkemesinde çözümlenmesi gerekmektedir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri ile 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince Siirt Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 13/02/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

kaynak:  (www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Tedavi Amaçlı Kişisel Koruma Kararı Yetkisizlik
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları