ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kadastro - Kamu Tarafından Açılan Davalarda Yargılama Giderleri

26-09-2020 - 870

Kadastro - Kamu Tarafından Açılan Davalarda Yargılama Giderleri


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 16. Hukuk Dairesi
2020/190
2020/249
2020-02-10

Özet:

  • 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 36/A maddesinde "Kadastro işlemi ile oluşan tespit ve kayıtların iptali için, devlet veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından kayıt lehtarına karşı Kadastro Mahkemeleri ile genel mahkemelerde açılan davalarda davalı aleyhine vekalet ücreti dahil yargılama giderine hükmolunmayacağı" hükmüne yer verilmiş olup, somut olayda davacı Hazine lehine vekalet ücretine hükmedilmemiş olmasında bir isabetsizlik bulunmamakta ise de, aynı Kanun maddesi uyarınca davalı aleyhine yargılama giderine de hükmolunamaz.

 
Kadastro sonucu, ... İlçesi ... Köyü çalışma alanında bulunan 658 parsel sayılı 3.332,00 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, irsen intikal, taksim ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle ... adına tespit ve tescil edildikten sonra, 13.05.2005 tarihinde satış suretiyle davalı ...’a intikal etmiştir. Davacı Hazine, çekişmeli taşınmazın, tapu kaydında 3.332,00 metrekare olarak kayıtlı olmasına rağmen, ölçü krokisinde ve paftasında 7.300,00 metrekare olduğunu belirterek, taşınmaza uygulanan vergi kayıt miktarının fazlası olan 3.968,00 metrekarelik kısmın tapu kaydının iptali ve adına tescili istemiyle dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne, çekişmeli 658 parsel sayılı taşınmazın 14.04.2015 tarihli bilirkişi raporuna ekli krokide belirtilen 7.315,75 metrekarelik yüzölçümünden 3.332,00 metrekarelik kısmının düşülerek fazlası olan 3.983,75 metrekarelik kısmının ifrazı ile ayrı parsel numarası ile Hazine adına tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı Hazine vekili tarafından vekalet ücretine, davalı tarafından yargılama giderlerine yönelik temyiz edilmiştir.

3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 36/A maddesinde "Kadastro işlemi ile oluşan tespit ve kayıtların iptali için, devlet veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından kayıt lehtarına karşı Kadastro Mahkemeleri ile genel mahkemelerde açılan davalarda davalı aleyhine vekalet ücreti dahil yargılama giderine hükmolunmayacağı" hükmüne yer verilmiş olup, somut olayda davacı Hazine lehine vekalet ücretine hükmedilmemiş olmasında bir isabetsizlik bulunmamakta ise de, aynı Kanun maddesi uyarınca davalı aleyhine yargılama giderine de hükmolunamayacağı halde, 6.803 TL harç ve 758,50 TL yargılama giderinin davalıya yükletilmesi hukuka aykırı olup, temyiz itirazları açıklanan nedenle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz eden davalıya iadesine, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.02.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak:(www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Kadastro Kamu Tarafından Açılan Davalarda Yargılama Giderleri
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları