ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İşçinin Fiilen Yaptığı İş - Ücret Farkı Alacağı

23-09-2020 - 951

İşçinin Fiilen Yaptığı İş - Ücret Farkı Alacağı


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi
2016/8996
2019/9160
2019-04-18

Özet:

  • İşyerinde şef statüsünde bulunan işçinin vekaleten de olsa uzun süre fiilen “müdür” ve ‘uzman” statüsünde çalıştırılması halinde fiilen çalıştırıldığı pozisyona göre alması gereken ücretler ödenmelidir.

 

MAHKEMESİ:İş Mahkemesi

DAVA TÜRÜ: ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirkette pazarlama müdürlüğü şefi olarak çalışmakta iken 18/05/2006 tarih 5191 sayılı yazı ile müvekkilinin 1. dereceden imza yetkisi verildiğini, müdürlük görevini 25/05/2006 tarihinden kamu kurumuna atandığı 07/05/2010 tarihine kadar sürdürdüğünü belirterek ... İl Telekom Müdürlüğünde pazarlama müdürlüğü şefi olarak görev yapan müvekkilinin 25/05/2006 tarihinden ... İl Sağlık Müdürlüğüne atandığı 07/05/2010 tarihine kadar pazarlama müdürlüğü görevini yürüttüğü halde kendisine şef ücreti ödenmesi nedeniyle her ay eksik ödenen maaş ve özlük hakları arasındaki fark tutarlarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.Davalı vekili, davacının vekalet suretiyle görevlendirilerin asıl görevin karşılığı ücretin dışında ücret ödenmeyeceğinin belirtildiğini, davacının bu düzenlemeye göre alacağının bulunmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davacının 18/05/2006 tarihinde vekalet görevini üstlendiğini ve ilişik kesilinceye kadar ihtirazi kayıt ileri sürmeden devam ettirdiğini, ücretlerini de asıl görev ünvanı olan pazarlama şefi kadrosundan almaya devam ettiğini, buna da ihtirazi kayıt koymadığını, dolayısıyla bu durumun iş ve işyeri şartı uygulamasına dönüştüğünü, davacının ücret, ilave tediye ve ikramiye farkı alacağının olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Uyuşmazlık davalı işyerinde pazarlama şefi olarak çalışan, ancak boş olan pazarlama müdürlüğü ve müşteri ilişkileri uzmanı pozisyonuna vekaleten atanan davacıya bu kadrolar için öngörülen ücretin ödenip ödenmeyeceği noktasında toplanmaktadır.Mahkemece davacının 18/05/2006 tarihinde vekalet görevini üstlendiğini ve ilişik kesilinceye kadar ihtirazi kayıt ileri sürmeden devam ettirdiğini ve ücretlerini de asıl görev ünvanı olan pazarlama şefi kadrosundan almaya devam ettiğini, buna da ihtirazi kayıt koymadığını, dolayısıyla bu durumun iş ve işyeri şartı uygulamasına dönüştüğü kabul edilmiştir. Yaklaşık 4 yıl süren bir görevlendirmenin geçici görev olduğundan söz edilemez. Davacının İş mevzuatına tabi olarak çalıştığı, fiilen müdürlük ve müşteri ilişkileri uzmanı görevini yürüttüğü anlaşıldığından, davalı işverenin davacının yaptığı görevin vekaleten olması ve salt eğitim durumunu dikkate alarak eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı olarak davacının konumuna uygun ücreti ödemekten kaçınması doğru değildir. Davacıya vekaleten atandığı ve geçici durumu kalmayan kadrolar için öngörülen ücret ve eklerinin ödenmesi gerekirken yazılı şekilde istemin reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 18.04.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
işyeri şef vekaleten uzun süre müdür uzman statü fiilen çalıştırıldığı pozisyon ücret
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları