ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İşçilik Alacaklarına Brüt Ücret Üzerinden Hükmedilmesi

05-10-2020 - 923

İşçilik Alacaklarına Brüt Ücret Üzerinden Hükmedilmesi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi
2016/23185
2019/21133
2019-11-14

Özet:

  • İnceleme konusu uyuşmazlıkta, dava dilekçesine göre dava konusu alacak taleplerinin net ücret üzerinden tespit ve hükmedilmesine dair bir açıklamaya yer verilmemiştir.
  • Yargıtayın yerleşik uygulaması, açıkça net miktarların talep edilmediği durumda, sabit olan alacaklarda brüt miktarlara hükmedilip kanuni kesintilerin infaz aşamasına bırakılması yolundadır.
  • Dosya kapsamına göre kesintilerin infaz aşamasına bırakılması en doğru yöntem olduğundan ve yerleşik içtihatlar da bu doğrultuda bulunduğundan, davacının alacaklarının brüt olarak hesaplanarak “yasal kesintiler infaz sırasında nazara alınmak kaydıyla” alacaklara hükmolunmalıdır. Bu hususlar gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması da hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Davacı isteminin özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı işverenin ...’da bulunan şantiyelerinde 27/09/2004-01/09/2014 tarihleri arası kamp amiri olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin işverence haklı neden olmaksızın feshedildiğini beyanla kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayrma ve genel tatil alacaklarının tahsilini talep etmiştir.

Davalıların cevabının özeti:

Davalı ... A.Ş. vekili, dava konusu alacakların zamanaşımına uğradığını, davacının şirket nezdinde hizmetinin bulunmadığını, davacının çalıştığını iddia ettiği tarihte şirketin mevcut olmadığını, şirketin pasif husumet ehliyetinin bulunmadığını,... A.Ş. ve ... şirketlerinin ayrı tüzel kişiliği olduğunu beyanla davanın reddini talep etmiştir.Davalı ... vekili, dava konusu alacakların zmanaşımına uğradığını, müvekkili şirketinin ... Federasyonu kanunlarına tabi ayrı bir tüzel kişilik olduğunu, davacının İşkur Hizmet Sözleşmesi ile şirkette belirli süreli olarak istihdam edildiğini, işçilik alacaklarının Rusya Federasyonu Kanunu’na tabi olduğunu beyanla davanın reddini talep etmiştir.

Mahkeme kararının özeti:

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Karar davacı ve davalılar vekillerince temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalıların tüm davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Somut uyuşmazlıkta, dava dilekçesine göre dava konusu alacak taleplerinin net ücret üzerinden tespit ve hükmedilmesine dair bir açıklamaya yer verilmemiştir. Gerek Dairemizin ve gerekse Yargıtayın yerleşik uygulaması, açıkça net miktarların talep edilmediği durumda, sabit olan alacaklarda brüt miktarlara hükmedilip kanuni kesintilerin infaz aşamasına bırakılması yolundadır. Dosya kapsamına göre kesintilerin infaz aşamasına bırakılması en doğru yöntem olduğundan ve yerleşik içtihatlar da bu doğrultuda bulunduğundan, davacının alacaklarının brüt olarak hesaplanarak “yasal kesintiler infaz sırasında nazara alınmak kaydıyla” alacaklara hükmolunmalıdır. Bu hususlar gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması da hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeple BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 14/11/2019 gününde oybirliği ile karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
dilekçe alacak talep net ücret brüt kanuni kesinti infaz içtihat
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları