ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İflas Erteleme - Borca Batıklık Durumu

26-09-2020 - 674

İflas Erteleme - Borca Batıklık Durumu


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi
2016/6662
2020/1073
2020-02-18

Özet:

  • Davacı şirketin borca batık durumda olduğunu ancak iflasın ertelenmesi ve iyileştirme projesinin uygulanması halinde borca batıklıktan kurtularak borçlarını ödeyebileceğini ileri sürerek, iflasının bir yıl süreyle ertelemesine karar verilmesini talep etmiş, mahkeme şirketin iflasının 1 yıl süreyle ertelenmesine karar vermiştir. 
  • İflas erteleme kurumunun alacaklıları mağdur etme yolu olarak kullanılmaması gerekir. 
  • İİK.nın mülga ancak derdest davalarda uygulanmasına devam olunan 179/b-7 maddesi mahkemece hakkında iflas erteleme kararı verilen şirketin mali durumuna ve kayyım raporlarına göre iyileşme ümidi bulunmaması halinde iflas kararının, borca batıklık halinden kurtulmuş olması halinde ise iflas erteleme talebinin reddine karar verilebileceği hükmünü taşımaktadır. 
  • Mahkemece, şirketin borca batıklık durumunun tespiti açısından tekrar bilirkişi incelemesi yaptırılarak, borca batıklığın devam ettiğinin belirlenmesi halinde istemde bulunan şirket hakkında iflas kararı verilmesi, şayet şirketin borca batıklıktan kurtulmuş olduğunu tespiti halinde ise davanın reddine karar verilmesi gerekir.

 
Taraflar arasındaki iflas erteleme davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde müdahiller ... A.Ş., ... A.Ş., T. .... ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

İstemde bulunan vekili, müvekkili şirketin borca batık durumda olduğunu ancak iflasın ertelenmesi ve iyileştirme projesinin uygulanması halinde borca batıklıktan kurtularak borçlarını ödeyebileceğini ileri sürerek, iflasının bir yıl süreyle ertelemesine karar verilmesini talep etmiştir.

Müdahiller vekilleri, şirketin iyileşmesinin mümkün olmadığını savunarak, talebin reddini istemiştirler.

Mahkemece davacı şirketin iflasının 05.04.2016 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle ertelenmesine karar verilmiştir.

Kararı, müdahiller ... A.Ş., ... A.Ş., T. .... ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı vekilleri temyiz etmiştir.

Mahkemece verilen karar her ne kadar yeterli incelemeyi içermemekte ise de 23.06.2011 tarihli iflas erteleme kurumunun korumasını sağlayan ihtiyati tedbir karar tarihinden, dosyanın Dairemizde yapılan temyiz incelemesi aşamasına kadar aradan 9 yıllık bir sürenin geçmiş olduğu anlaşılmaktadir. İflas erteleme kurumunun alacaklıları mağdur etme yolu olarak kullanılmaması gerekir. İİK.nın mülga ancak derdest davalarda uygulanmasına devam olunan 179/b-7 maddesi mahkemece hakkında iflas erteleme kararı verilen şirketin mali durumuna ve kayyım raporlarına göre iyileşme ümidi bulunmaması halinde iflas kararının, borca batıklık halinden kurtulmuş olması halinde ise iflas erteleme talebinin reddine karar verilebileceği hükmünü taşımaktadır. Bu nedenlerle; mahkemece, istemde bulunan ... Ltd. Şti’nin borca batıklık durumunun tespiti açısından tekrar bilirkişi incelemesi yaptırılarak, borca batıklığının devam ettiğinin belirlenmesi halinde istemde bulunan şirket hakkında iflas kararı verilmesi, şayet şirketin borca batıklıktan kurtulmuş olduğunu tespiti halinde ise davanın reddine karar verilmesi gerekir. Mahkemece bu hususlarda inceleme yapılıp karar verilmesi için kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, müdahiller ... A.Ş., ... A.Ş., T. Halkbankası A.Ş. ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı vekillerinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün bir kısım müdahiller yararına BOZULMASINA peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 18.02. 2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kaynak:  (www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
İflas Erteleme Borca Batıklık Durumu
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları