ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Hekim Hakları - Kişisel Kusurun Tespit Edilmesi

25-09-2020 - 842

Hekim Hakları - Kişisel Kusurun Tespit Edilmesi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi
2004/11762
2004/10881
2004-09-30

Özet:

  • Dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir.
  • Davacılar, davacı Selma'nın, davalıların doktor ve yardımcı Sağlık ekibi olarak görevli oldukları doğumevi hastanesinde doğum yaptığını, doğum sırasında sağlık personelinin doktor tarafından verilen talimatlara uymadıklarını, davalı doktorun ise bu davalıları denetlemediğini ve davalının, doğumu öncesinde başka doğuma gittiğini bunun üzerine diğer davalıların doktoru beklemeden kendisini doğurtmaya kalktıklarını,
  • Karnına şiddetle bastırılması sonucu küçük bebeğin kolundaki sinirlerin zedelenerek kolunun sakat kalmasına neden olduklarını belirterek davalıların kusurlu eylemleri nedeniyle uğradıkları zararların hüküm altına alınmasını istemişlerdir.
  • Her ne kadar Anayasa'nın 129/5. maddesi gereği kamu görevlisinin görevi nedeniyle verdiği zararlar idareden istenirse de, zarar verenin görevi sınırı dışına çıkarak, kişisel kusuru ile neden olduğu zararlar bu maddenin kapsamı dışında kalırlar.
  • Davacılar da dava dilekçesinde davalıların kişisel kusuruna dayandıklarına göre, mahkemece yapılacak iş, davanın esasına girerek davalıların kişisel kusurlarının olup olmadığını belirleyerek varılacak sonuca göre hüküm kurmaktan ibarettir.

 

Davacı Selma Susam ve diğerleri vekili Avukat Mecit Tav tarafından, davalı Derya Okur ve diğerleri aleyhine 13.10.2003 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem nedeniyle tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın husumetten reddine dair verilen 11.2.2003 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir. Yerel mahkeme, davayı husumetten reddetmiş, kararı davacılar temyiz etmişlerdir.

Davacılar, davacı Selma'nın, davalıların doktor ve yardımcı Sağlık ekibi olarak görevli oldukları doğumevi hastanesinde doğum yaptığını, doğum sırasında sağlık personelinin doktor tarafından verilen talimatlara uymadıklarını, davalı doktorun ise bu davalıları denetlemediğini ve davalının, doğumu öncesinde başka doğuma gittiğini bunun üzerine diğer davalıların doktoru beklemeden kendisini doğurtmaya kalktıklarını, karnına şiddetle bastırılması sonucu küçük bebeğin kolundaki sinirlerin zedelenerek kolunun sakat kalmasına neden olduklarını belirterek davalıların kusurlu eylemleri nedeniyle uğradıkları zararların hüküm altına alınmasını istemişlerdir. Yerel mahkeme, kamu görevlisi olan davalıların yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlu eylemlerden doğan tazminat davalarının kendilerine rücu edilmek koşulu ile ancak idare aleyhine açılabileceğinden husumet yönünden davayı reddetmiştir. Her ne kadar Anayasa'nın 129/5. maddesi gereği kamu görevlisinin görevi nedeniyle verdiği zararlar idareden istenirse de, zarar verenin görevi sınırı dışına çıkarak, kişisel kusuru ile neden olduğu zararlar bu maddenin kapsamı dışında kalırlar. Davacılar da dava dilekçesinde davalıların kişisel kusuruna dayandıklarına göre, mahkemece yapılacak iş, davanın esasına girerek davalıların kişisel kusurlarının olup olmadığını belirleyerek varılacak sonuca göre hüküm kurmaktan ibarettir. Davacıların istemi ve yukarıda anılan ilkeler gözetilmeden davanın husumetten reddi usul ve yasaya aykırı görüldüğünden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle davacılar yararına BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 30.9.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Not:  (www.corpus.com.tr) 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
hekim doktor hak zarar tazmin kişisel kusur tespit doğumevi
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları