ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Fazla Mesainin Ücrete Dahil Olması-2

26-09-2020 - 610

Fazla Mesainin Ücrete Dahil Olması-2


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
2017/18295
2020/6813
2020-07-01

Özet:

  • Davacı işçi ile davalı işveren arasında imzalanan bireysel iş sözleşmesinde fazla mesainin ücrete dahil olduğu kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin hukuken de geçerlilik şartlarını taşıdığı anlaşılan bu maddesine göre yıllık 270 saat, aylık 22,5 saat , haftalık 5,2 saat fazla mesai maktu ücret içerisinde ödenmiştir. 
  • Davacının fazla mesai hesabı yapılırken aylık maktu ücret içerisinde ödenen kısmın haftalık fazla mesaiden 5,2 saat olarak mahsup edilmemesi hatalıdır.

 
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili tarafından verilen 12.02.2015 tarihli dava dilekçesi ile müvekkilinin davalı yanında 21.07.2010 tarihinde işe başladığını ve iş aktinin haksız olarak fesh edildiği 09.02.2015 tarihine kadar kesintisiz çalıştığını, müvekkilinin reyon elemanı olduğunu ve son aldığı maaşın 950,00 TL olduğunu, müvekkilinin iş yerinde mobinge maruz kaldığını, mağazada bir eksik çıktığında diğer çalışanlar ile birlikte müvekkilinin hırsızlıkla itham edildiğini, kendisinin görevi olmayan işlerde yaptırılmaya zorlandığını, haklarının ödenmediğini iddia ederek , fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile müvekkiline ödenmeyen kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, Ulusal bayram ve Genel Tatil ücreti ile hafta tatili ücreti alacaklarının faizleri ile birlikte davalıdan tahsiline dair karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili cevap dilekçesinde davanın reddini savunmuştur.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkeme toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanarak davanın kısmen kabulüne karar vermiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe :

1-Dosyadaki yazılara , toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacı işçi ile davalı işveren arasında imzalanan bireysel iş sözleşmesinde fazla mesainin ücrete dahil olduğu kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin hukukende geçerlilik şartlarını taşıdığı anlaşılan bu maddesine göre yıllık 270 saat, aylık 22,5 saat , haftalık 5,2 saat fazla mesai maktu ücret içerisinde ödenmiştir. Davacının fazla mesai hesabı yapılırken aylık maktu ücret içerisinde ödenen kısmın haftalık fazla mesaiden 5,2 saat olarak mahsup edilmemesi hatalıdır.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın , yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 01.07.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.

kaynak:(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Fazla Mesainin Ücrete Dahil Olması
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları