ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Eşya Alacağı İstemi

23-09-2020 - 1002

Eşya Alacağı İstemi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi
2003/5655
2003/11194
2003-10-06

Özet:

  • Dava, eşya alacağı istemine ilişkindir. Dava konusu eşyaların davalıda bulunduğu tartışmasızdır.
  • Davacı, davalının bakıcı olduğunu ileri sürmüşse de dosya içeriğinden, toplanan kanıtlardan, tarafların iddia ve savunmaları ile tanık anlatımlarından davalı ile davacının gayrıresmi evli oldukları, davacı tanıklarının bile bu hususu doğrulayan anlatımları bulunduğu anlaşılmaktadır.
  • Davacı başkası ile evli bulunduğuna göre, davalı ile gayrıresmi biçimde karı-koca gibi yaşaması yasanın öngördüğü koşullara uygun değildir.
  • Davacının hukuk dışı ve ahlaka aykırı bir amaç için dava konusu eşyaları davalıya verdiği kabul edilmelidir.
  • BK.nun 65. maddesinde, haksız veya ahlaka aykırı bir amaç için verilen şeylerin istirdat edilemeyeceği belirtilmiştir. Şu durum karşısında davanın tümüyle reddedilmesi gerekir.

 

Davacı Mehmet Kahraman vekili Avukat ..... ..... tarafından, davalı ..... ..... aleyhine 5.4.2001 gününde verilen dilekçe ile eşya alacağının istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 25.12.2002 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, eşya alacağı istemine ilişkindir. Dava konusu eşyaların davalıda bulunduğu tartışmasızdır. Davacı, davalının bakıcı olduğunu ileri sürmüşse de dosya içeriğinden, toplanan kanıtlardan, tarafların iddia ve savunmaları ile tanık anlatımlarından davalı ile davacının gayrıresmi evli oldukları, davacı tanıklarının bile bu hususu doğrulayan anlatımları bulunduğu anlaşılmaktadır. Davacı başkası ile evli bulunduğuna göre, davalı ile gayrıresmi biçimde karı-koca gibi yaşaması yasanın öngördüğü koşullara uygun değildir. Davacının hukuk dışı ve ahlaka aykırı bir amaç için dava konusu eşyaları davalıya verdiği kabul edilmelidir. BK.nun 65. maddesinde, haksız veya ahlaka aykırı bir amaç için verilen şeylerin istirdat edilemeyeceği belirtilmiştir. Şu durum karşısında davanın tümüyle reddedilmesi gerekirken, mahkemece davalının eşyaları iade ile yükümlendirilmesi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 06.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
eşya alacağı bakıcı kanıt tanık gayrıresmi hukuk dışı ahlaka aykırı bk istirdat
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları