ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Usulden Reddi - Vekalet Ücreti

20-10-2020 - 892

Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Usulden Reddi - Vekalet Ücreti


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2016/14545
2019/5794
2019-05-09

Davacılar vekili, davalının trafik sigortacısı olduğu araç ile davacıların desteğinin sevk ve idaresindeki aracın karıştığı trafik kazası neticesinde vefat ettiğini belirterek, fazlaya diar haklarını saklı tutmak kaydıyla şimdilik 10.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.

Mahkemece; davalı ... hakkında husumetten red kararı verildiğine göre, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7. maddesi 2. fıkrası gereğince davalı ...Ş yararına tarifenin 2. kısım 2. bölümündeki maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken davalı ...Ş yararına 300,00 TL dilekçe yazım bedeli vekalet ücreti takdir edilmesi doğru değil bozma nedeni ise de bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamanın tekrarının gerektirir nitelikte görülmediğinden, HMK'nın geçici 3/2. Maddesi ve HUMK’nun 438/7. maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 3. bendindeki; “Davalı kendini vekille temsil ettirmekle birlikte, vekilinin dosyadaki hizmeti cevap dilekçesi yazmak ile sınırlı kaldığından, AAÜT birinci kısım, birinci bölüm, 4. bendi uyarınca 300,00 TL dilekçe yazım ücretinin” ibaresinin çıkarılarak “davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinden, AAÜT’nin 7/2 göre hesaplanan 1.800,00 TL vekalet ücretinin ” ibaresinin eklenmesine hükmün bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 09/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
trafik kaza tazminat destek yoksun kalma vekalet ücret
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları