Davanın Konusuz Kalması - Yargılama Giderleri - Davanın Açıldığı Tarihteki Haklılık Durumu

19-07-2021 - 127

Davanın Konusuz Kalması - Yargılama Giderleri - Davanın Açıldığı Tarihteki Haklılık Durumu


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun
Danıştay 13. Daire
2019/1078
2020/496
2020-02-17

Özet:

Davanın konusuz kalması durumunda esas hakkında yargılamaya devam edilerek karar verilmesine gerek kalmamakta ise de, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 331. maddesinin 1. fıkrası uyarınca davanın açıldığı tarihteki haklılık durumuna göre yargılama giderlerine hükmedilmesi gerektiği; davanın açıldığı tarihteki haklılık durumu değerlendirmesi yapılırken, bazı mahkemelerce dikkate alınan “davalı idarenin davanın açılmasına sebebiyet vermesi" ölçütünün ne mevzuatımızda ne de öğretide yerinin bulunmadığı; tarafların haklılık durumunun nihai olarak tespitinin verilen hükümle birlikte ortaya çıktığı; buna karşın, davanın açıldığı tarihteki haklılık durumunun tespitinin çoğu zaman pek mümkün olmadığı; her ne kadar davanın konusuz kalması durumunda ideal olanın, yargılama giderleri bakımından davaya devam edilerek, davanın açıldığı tarihteki haklılık durumunun tespit edilmesi ise de, haklılık durumunun tespitinin nihai olarak ortaya konulabilmesi için uzun bir yargılama faaliyetine ihtiyaç duyulduğundan, davanın açıldığı tarihteki haklılık durumunun tespit edilememesi halinde, herhangi bir haklılık değerlendirmesi yapılamadığından bahisle yargılama giderlerinin taraflar üzerinde bırakılmasına ve vekalet ücretine hükmedilmemesine karar verilmesinin usul ekonomisine ve yargılama faaliyetinin amacına daha uygun olduğu hakkında.

TEMYİZ EDEN (DAVALI):Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü

Kararın devamını okuyabilmeniz için üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekiyor.
ÜYE GİRİŞİ YAP ÜYE OL


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Öne Çıkanlar


Avukat Web Sitesi