ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Aile Konutu Şerhi Konulması Talebi Boşanmanın Fer-isi Olmadığından Ayrıca Maktu Harç Alınmalıdır

15-11-2020 - 913

Aile Konutu Şerhi Konulması Talebi Boşanmanın Fer-isi Olmadığından Ayrıca Maktu Harç Alınmalıdır


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
2013/14616
2013/27647
2013-11-26

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı kocanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Davacı (kadın) açtığı dava ile boşanma isteğinin yanında davalı (koca) adına kayıtlı müşterek konutun tapu kaydına aile konutu şerhi konulmasını da talep etmiş, mahkemece isteğin kabulüne karar verilmiştir. Dava dilekçesiyle alınan başvurma harcı dilekçedeki bütün bağımsız talepleri kapsadığından; davacının "boşanma davası" yanında, Türk Medeni Kanununun 194. maddesine dayalı olan aile konutunun tapu kaydına “aile konutu şerhi konulması” davasının da bulunduğu kabul edilmelidir. Boşanmanın fer'i niteliğinde olmayan bağımsız nitelikteki aile konutu şerhi talebi yönünden alınması gerekli maktu nitelikteki peşin harç alınmamıştır. Bu nedenle Harçlar Kanununun 30-32. maddelerinde gösterilen usul uygulanarak harç tamamlatılmadan davanın esasına girilip, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 26.11.2013 (Salı)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
boşanma aile konutu şerhi fer-i harç maktu harç
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları