ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Üniversitedeki Üst Yöneticilerin Terör Örgütü Üyesi Olduğu Şeklinde İftira Suçunu İşleyen Öğretim Elemanının Soruşturması Genel Hükümlere Göre Yapılır

02-04-2021 - 309

Üniversitedeki Üst Yöneticilerin Terör Örgütü Üyesi Olduğu Şeklinde İftira Suçunu İşleyen Öğretim Elemanının Soruşturması Genel Hükümlere Göre Yapılır


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Danıştay 1. Daire
2018/1817
2018/1721
2018-10-18





Şüpheli: ..... – İ. Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmecilik Meslek Yüksekokulunda Memur

Suçu : Şikayetçi Rektör Yardımcısı ile ......... Rektörü ve Üniversitedeki üst yöneticileri karalamak amacıyla asılsız iddialarla bilgi, belge olmadan bu kişilerin FTerör örgütü üyesi oldukları yolunda ilgili makamlara defalarca şikayet dilekçeleri ve yalan ifadeler vermek suretiyle şikayetçiye iftira atmak.

Suç Tarihi : 2016 yılı

İncelenen Karar: M. Valiliği İl İdare Kurulunun 26/06/2018 tarih ve 2018/01 sayılı lüzum-u muhakeme kararı.

Karara İtiraz Eden: Hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen .....

İnceleme Nedeni : İtiraz üzerine

M Valiliği İl İdare Kurulunun 16/08/2018 tarih ve 13871 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen İl İdare Kurulu kararı ve bu karara hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen tarafından yapılan itiraz, Tetkik Hakimi S. B.'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin ceza soruşturması usulüne ilişkin (c) bendinde, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında yetkili makamlarca inceleme başlatılabileceği, inceleme sonucunda soruşturma açılmasına karar verilmesi ya da doğrudan soruşturma başlatılması halinde soruşturmanın şüphelinin konumuna göre belirlenecek soruşturmacı tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda, şikayetçi Rektör Yardımcısı .... ile Rektörü ve Üniversitedeki üst yöneticileri karalamak amacıyla asılsız iddialarla bilgi, belge olmadan bu kişilerin F. Terör Örgütü üyesi oldukları konusunda ilgili makamlara defalarca şikayet dilekçeleri ve yalan ifadeler vermek suretiyle şikayetçiye iftira attığı yolunda .....'a atılı suçun, adı geçenin Üniversitedeki görevinden kaynaklanmadığı, buradaki görevi sebebiyle de işlenmediği, bu nedenle adı geçen hakkında 2547 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi kapsamında ceza soruşturması yapılamayacağı, İl İdare Kurulunca men-i muhakemesi veya lüzum-u muhakemesi yolunda karar alınamayacağı, atılı suç nedeniyle adı geçen hakkında M. Cumhuriyet Başsavcılığınca genel hükümlere göre doğrudan soruşturma yapılması gerektiği anlaşıldığından, itirazın kabulüyle M. Valiliği İl İdare Kurulunun 26/06/2018 tarih ve 2018/01 sayılı lüzum-u muhakeme kararının bozulmasına, .... Hakkında genel hükümler uyarınca gereği yapılmak üzere dosyanın karar ekli olarak M. Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin, M. Valiliği, İ. Üniversitesi Rektörlüğü ile itiraz edene gönderilmesine 18/10/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
iftira öğretim elemanı yüksek öğretim kanunu soruşturma genel hükümler terör örgüt terör örgütü şikayet
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları