ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Mazeret Dilekçesinin Delillendirilmesi İçin Süre Verilmemesi Bozma Sebebidir

31-10-2020 - 618

Mazeret Dilekçesinin Delillendirilmesi İçin Süre Verilmemesi Bozma Sebebidir


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
2020/45
2020/3569
2020-06-17

Davacı vekili, dava dışı borçlu ... İnşaat Taah. Mad. Nak. San Tic. Ltd. Şti’ne kredi kullandırıldığını, davalı ...’ın söz konusu kredilerde müştereken ve müteselsilen sorumluluğunun bulunduğunu, kredi borcunun ödenmediğini, davalı borçlu aleyhine Yozgat 2. İcra Müdürlüğü’nün 2012/1189 sayılı dosya ile icra takibi başlatıldığını, davalı borçlunun adına kayıtlı gayrımenkullerin diğer davalılara devredildiğinin tespit edildiğini beyan ederek davalılar arasındaki tasarrufların iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... ve ... vekili davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece: davacının, duruşma gününden haberdar olmasına karşın davayı takip etmediğinden, 13/06/2019 tarihinde HMK.'nun 150.maddesi uyarınca yenileninceye kadar "dosyanın işlemden kaldırılmasına, işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak da üç ay içerisinde yenilenmediğinden, HMK.'nun 150/5.maddesi gereğince "davanın açılmamış sayılmasına" karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, İİK 277 ve devamı maddelerine göre açılmış tasarrufun iptali davasıdır.

Davacı vekili 12.06.2019 tarihli mazeret dilekçesinde “Yozgat mahkemelerinde duruşmalarım bulunduğundan duruşmaya iştirak edilemeyeceği, Duruşma gün ve saatinin Uyap üzerinden öğrenileceği” belirtilmiştir. Mahkemece 13.06.2019 tarihli duruşmada davacının mazeret dilekçesinin belgeli olmaması gerekçesi ile reddine, davacının duruşma gününden haberdar olmasına karşın davayı takip etmediğinden 13.06.2019 tarihinde HMK 150 maddesi uyarınca yenileninceye kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmişse de mahkemece verilen karar doğru görülmemiştir.

Davacı vekilinin (avukatın) başka bir şehirde başka bir adliyede duruşması olması hayatın olağan akışına uygundur. Mahkemece davacının mazeret beyanına göre, mazeretini delillendirmek üzere süre vererek ve söz konusu kararın da davacıya tebliğini sağlayarak süre sonunda karar verilmesi gerekirken, delil ibrazı istenmeksizin dosyanın işlemden kaldırılıp sonrasında da davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi isabetli değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 17.06.2020 gününde oybirliği ile karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
mazeret dilekçesi delillendirme tasarrufun iptali tebliğ duruşma
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları