ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İstifa Dilekçesi - Müzayaka Durumu

24-09-2020 - 840

İstifa Dilekçesi - Müzayaka Durumu


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
2016/7097
2019/18002
2019-10-14

Özet:

  • Ameliyat sonrasında izne ayrılan işçinin müzayaka altında imzaladığı sebep de içermeyen istifa dilekçesinin gerçek bir istifa beyanı olduğu kabul edilemez.

 

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının davalı şirkete ait işyerinde 02.02.2007-21.09.2013 tarihleri arasında çalıştığını, yasal haklarının ödeneceği söylenerek davacıya ibraname imzalatıldığını, ancak haklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağını talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının müvekkil şirkette 01.04.2007 tarihinden itibaren asgari ücretle çalıştığını, iş akdinin istifa etmesi sebebiyle feshedildiği bu nedenle ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamayacağını, herhangi bir alacağının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacının davalı işyerinde çalışırken guatr ameliyatı olduğu, ameliyat sonrası tedavi nedeniyle o ortamda çalışamayacağını düşünerek izne ayrıldığı, izin sırasında mahkemenin gerekçesine dayanak belgenin davacıya imzalatıldığı anlaşılmıştır. Davalı işyerinde 6 yılı aşkın çalışan davacının sağlık nedenleri ve işçilik alacaklarının varlığı dikkate alındığında iş akdini haklı nedenle feshettiğinin kabulüyle kıdem tazminatı talebinin hüküm altına alınması gerekirken müzayaka halinde düzenlenen ve sebep içermeyen istifa içerikli belgeye itibar edilerek kıdem tazminatı talebinin reddi hatalıdır.

3-Davacı ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştığını iddia etmiş, ispat için tanık deliline dayanmıştır. Davacı tanığı ...; "...milli ve dini bayramlar da dahil olmak üzere çalışırdı...", diğer davacı tanığı ...; "...dini bayramların ilk 2 günü dışında diğer günler ve milli bayramlar da dahil olmak üzere çalışırdı..." şeklinde beyan bulunmuşlardır.

Davacı, dini bayramların ilk 2 günü dışındaki günlerde ve diğer genel tatillerde çalışmasını ispatlamıştır. Davacının ulusal bayram ve genel tatil alacağının buna göre hesaplanıp hüküm altına alınması gerekirken, bilirkişinin yasal ve yerinde olmayan mütalaasıyla yaptığı eksik hesaplamaya itibarla ulusal bayram ve genel tatil alacağının yazılı şekilde hüküm altına alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 14.10.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
ameliyat işçi müzayaka imza istifa dilekçe istifa dilekçesi istifa beyanı gerçek
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları