ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İş Kazası - Organik Bağ - Manevi Tazminat

05-10-2020 - 1001

İş Kazası - Organik Bağ - Manevi Tazminat


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi
2018/5097
2019/6511
2019-11-05

Özet:

  • Organik bağda işçinin birden fazla işverene iş görme edimi yerine getirmesine gerek yoktur. Burada işverenlerin kanuna karşı hilesi veya dürüstlük kuralına aykırı davranışı vardır. Dolayısıyla salt birlikte istihdamın veya organik bağın tespiti müşterek ve müteselsil sorumluluk için yeterlidir. 
  • Bu açıklamalar doğrultusunda somut olayda, davalı Gayrimenkul şirketi ile diğer Gayrimenkul şirketinin ticaret siciline tescil edilmiş olan şirket faaliyet konularının, kaza tarihindeki şirket adreslerinin aynı olduğu gibi, şirket yetkililerinin bir kısmının da ortak olduğu, tanık beyanlarına göre de Gayrimenkul şirketinin, diğer Gayrimenkul Şirketinin bünyesinde iş gördüğünün beyan edilmiş olması karşısında şirketler arasında organik bağın bulunduğu anlaşılmaktadır.
  • O halde davalı Gayrimenkul Geliştirme Yapım Şirketinin de hükmedilen tazminatlardan diğer davalılar ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumluluğuna karar verilmesi gerekir.
  • Hakim, ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verebilir. Hakimin manevi zarar adı ile ölenin yakınlarına verilmesine karar vereceği para tutarı adalete uygun olmalıdır.
  • Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir.
  • O halde, bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları tarafların sosyal ve ekonomik durumları paranın satın alma gücü, tarafların kusur durumu olayın ağırlığı olay tarihi gibi özellikleri göz önünde tutması, bunun yanında olayın işverenin sağlığı ve güvenliği önlemlerini yeterince alınmamasından kaynaklandığı da gözetilerek gelişen hukuktaki yaklaşıma da uygun olarak tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda manevi tazminat takdir edilmesi gerektiği açıkça ortadadır.
  • Davacı eş lehine takdir edilen manevi tazminat ile davacı çocuk lehine takdir edilen manevi tazminatın az olduğu açıktır.

KARAR

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlerle temyiz kapsam ve nedenlerine göre; davacının kusur oranının (%30 olarak) kesinleşmiş olması karşısında, bakiye kusur oranının, davalılar ile dava harici diğer kişiler arasında aidiyetinin, bu kişiler arasında ileride açılması mümkün rü......

Kararın devamını okuyabilmeniz için üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekiyor. www.kararmatik.com'a üyelik ücretsizdir!


ÜYE GİRİŞİ YAP ÜCRETSİZ ÜYE OL


www.kararmatik.com'a üyelik ücretsizdir ve HER ZAMAN da ücretsiz olacaktır!

Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları