ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

www.avukatkartviziti.com İş birliği ile 199 TL Değerinde Dijital Avukat Kartviziti Ömür Boyu HEDİYE! Promosyon kodunuz : "KARARMATİK-100" www.avukatkartviziti.com'a gitmek için tıklayınız.

İlam Vekalet Ücreti - Mahsup İşlemi

24-09-2020 - 1128

İlam Vekalet Ücreti - Mahsup İşlemi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
2018/3653
2018/8652
2018-09-25

Özet:

  • Bir ilamın davalısının (borçlusunun) kendi lehine hükmedilen ilam vekalet ücretinin alacaklının alacağından mahsup edilmesi mümkündür.

 

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından ziynet alacağına dayalı olarak başlatılan ilamlı takipte, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, dayanak ilamda tarafları lehine hükmedilen 2.486,40 TL vekalet ücretinin mahsup edilerek, bakiye borcun alacaklı vekiline konutta teslim yoluyla ödendiğini beyanla icranın geri bırakılması talebinde bulunduğu, icra mahkemesince talebin reddine karar verildiği görülmektedir.

Takip konusu ilamda borçlu (ilamdaki davalı) lehine 2.486,40 TL vekalet ücretine hükmedilmiştir. Borçlunun, ilamda kendi lehine hükmedilen ilam vekalet ücretini, alacaklıya olan borcu sebebiyle ödeme yaparken mahsup etmesi, kendi lehine olan bir hükümden vazgeçmesi anlamına gelir ki, bu durum Avukatlık Kanunu'nun 164/5. maddesine aykırı değildir. Borçlu, aynı ilamda kendi lehine hükmedilen ilam vekalet ücretini mahsup ettiğini bildirmektedir. Bu nedenle ilamda davalı (borçlu) lehine hükmedilen ilam vekalet ücretinin mahsup edilmesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır.

O halde, mahkemece, yukarıda yazılı hususlar ile birlikte borçlu tarafından sunulan ödeme makbuzu ve icra dosyasında yer alan ödeme beyanı da dikkate alınarak, gerektiğinde bilirkişi incelemesi de yaptırılmak suretiyle oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :

Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/09/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR / DİNLE


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları


Avukat Web Sitesi