Gaziantep BİM 5. İDD 2019/3345 E. 2020/825 K.


Özet:

Milli Savunma Bakanlığı ile akdedilen sözleşme ile Tugay Komutanlığı emrinde sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin feshedilmesine dair işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır. Davanın süre aşımı yönünden reddi yönünde İdare Mahkemesi'nce verilen kararın; davacının hain darbe girişiminin yapıldığı gün sırf özel şoförü ve koruması olduğu komutanına refakat etmesi sebebiyle apar topar gözaltına alındığı ve hiçbir savunma hakkı tanınmaksızın tutuklanması yönünden karar verildiği ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun ilgili maddesinde Bölge İdare Mahkemesinin yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine karar vereceği hükmü yer almaktadır. İstinafa konu mahkeme kararı usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından istinaf başvurusunun reddi gerekmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı (Kara Kuvvetleri Komutanlığı) ile akdedilen sözleşme ile ..... 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı emrinde "Sözleşmeli Uzman Erbaş" olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin feshedilmesine dair 26.07.2016 tarih ve … Sayılı Kara Kuvvetleri Komuta......

Kararın devamını okuyabilmeniz için üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekiyor.


ÜYE GİRİŞİ YAP ÜYE OL