Gaziantep BİM 5. İDD 2019/2247 E. 2020/827 K.


Özet:

Dava, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Müze Müdürlüğü'nde Müze Araştırmacısı olarak görev yapan davacının, Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi ile bu cezaya yapılan itirazın reddine dair işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Uyuşmazlıkta, Mahkemece Müze Müdürlüğü'nce düzenlenen nöbet çizelgesinde anılan tarihte davacının görevli olmadığından bahisle davanın reddi yönünde karar verilmiştir. Müzeye getirilen eserlerin teslim alınması yönünde davacıya verilen talimatın, görev tanımı ve davacının da dahil olduğu nöbet çizelgesi de göz önüne alındığında, davacının görev alanı içerisinde kaldığı açıktır. verilen talimatın yerine getirilmesi için davacının belirlenmesi noktasındaki takdir hakkının kullanımında ise, dava konusu işlemin fiili sebebi olan çizelge dışı görevlendirmenin itiyat haline getirilmiş olduğuna ilişkin bir bilginin ve somut olarak ortaya konulabilecek herhangi bir hukuka aykırılığın da bulunmadığı anlaşılmaktadır. Dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık, aksi yöndeki Mahkeme kararında ise hukuka uyarlık görülmemiştir. İstinaf başvurusunun kabulü gerekmektedir.

Dava, davacı vekili tarafından, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Müze Müdürlüğü'nde Müze Araştırmacısı olarak görev yapan davacının, 657 Sayılı Kanun'un 125/1.B-(j) maddesi uyarınca kınama cezası ile cezaland......

Kararın devamını okuyabilmeniz için üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekiyor.


ÜYE GİRİŞİ YAP ÜYE OL