ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Fetö - Geçerli Fesih Nedeni

26-09-2020 - 783

Fetö - Geçerli Fesih Nedeni


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi
2017/5151
2017/4850
2017-03-07

Özet:

  • Bölge Adliye Mahkemesince davacının güvenliği tehdit ettiğine ilişkin somut belge, bilgi sunulmadığından işe iade kararı verilmiş ise de, geçerli nedenin bulunup bulunmadığı davacının işvereni olan alt işveren açısından gerekmekte olup, 
  • Davacının iş akdinin feshi asıl işverence 667 sayılı KHK kapsamında FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle istenilmekle, alt işveren açısından fesih zorunlu hale gelmiş ve geçerli fesih sebebi oluşmuştur. 
  • Diğer yandan asıl işveren olan ...'nun stratejik açıdan önemli bir kurum olması ve hizmetlerinin milli güvenliği de ilgilendirmesi karşısında feshin geçerli nedenle yapıldığının kabulü ve davanın bu gerekçelerle reddi gerekmektedir. Bu nedenle davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

 
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş sözleşmesinin geçerli ve haklı sebep olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınması gerektiğinin tespitine karart verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı ... Kurumsal Hiz. İnş. Tur. Gıda Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili, davacının iş akdinin diğer davalı ... tarafından 15 Temmuz 2016 günü kalkışma olayı sonrası Kamu kurumlarında istihdam edilen personelle ilgili olarak değerlendirilmeler sonucunda feshedildiğini ileri sürerek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Davalı ... vekili, kamu düzeni ve anayasal düzeni tehdit eden "FETÖ" ve/veya "PDY " olarak isimlendirilen yapılanmayla irtibatı ve iltisakı bulunan ve tüm kamu kurum ve kuruşlarında çeşitli faaliyet alanlarında istihdam edilen kişilerin ülkemize uğrattığı zararlar ve halen tehdit unsuru olmaları nedeniyle ciddi önlemler alınması zaruretinin hasıl olduğunu, bu zorunluluk kapsamında davacının da davalı kurum projelerinde çalıştırılmaması gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştuır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

İlk Derece Mahkemesince, davalı işyerinde çalışan işçi sayısının 30'un altında olması nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.

İstinaf başvurusu:

İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:

Bölge Adliye Mahkemesince, ücret bordroları ve Sosyal Güvenlik Kurumu yazı cevaplarına göre, davalı şirkette çalışan işçi sayısının 30'un üzerinde olduğu ayrıca davacının iş akdinin haklı veya geçerli nedenle feshedildiğine dair işverence herhangi bir delil sunulmadığından, davacının istinaf başvurusunun kabulü ile, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, davacının davalı ... Kurumsal Hiz. İnş. Tur. Gıda Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'deki işe iadesine ve işe iadenin sonuçlarından davalıların müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunun tespitine karar verilmiştir.

Temyiz başvurusu:

Kararı, her iki davalı vekili de temyiz etmiştir.

Gerekçe:

Dosya içerisindeki kayıt ve belgelerden; davacının, asıl işveren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda, davalı altişveren ... Kurumsal Hiz. İnş. Tur. Gıda Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'de yönetici asistanı olarak çalışmakta iken, 15.07.2016 tarihli darbe girişimi sonrasında asıl işverenin 20.07.2016 tarihli yazısı ile FETÖ terör örgütü ile ilgili olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda güvenlik tedbirleri nedeniyle davacının çalışmasının uygun görülmediğinin bildirilmesi üzerine alt işverence iş akdinin sona erdirildiği anlaşılmaktadır.

Bölge Adliye Mahkemesince davacının güvenliği tehdit ettiğine ilişkin somut belge, bilgi sunulmadığından işe iade kararı verilmiş ise de, geçerli nedenin bulunup bulunmadığı davacının işvereni olan alt işveren açısından gerekmekte olup, davacının iş akdinin feshi asıl işverence 667 sayılı KHK kapsamında FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle istenilmekle, alt işveren açısından fesih zorunlu hale gelmiş ve geçerli fesih sebebi oluşmuştur. Diğer yandan asıl işveren olan ...'nun stratejik açıdan önemli bir kurum olması ve hizmetlerinin milli güvenliği de ilgilendirmesi karşısında feshin geçerli nedenle yapıldığının kabulü ve davanın bu gerekçelerle reddi

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Fetö Geçerli Fesih Nedeni
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları