ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Dava Açıldıktan Sonra Taraf Ehliyetinin Son Bulması

25-10-2020 - 674

Dava Açıldıktan Sonra Taraf Ehliyetinin Son Bulması


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi
2017/3799
2017/4923
2017-10-04

Dava, ecrimisil istemine ilişkindir.

Davacı, maliki olduğu 1 parsel sayılı taşınmaza, davalının cami tuvaleti yapmak ve işletmek suretiyle taşınmaza el attığını iddia ederek, 01.01.2008- 31/12/2012 tarihleri arasında hesaplanmış olan fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 9516,00TL ecrimisilin faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davalının haksız olarak taşınmaza el attığı gerekçesiyle10.596,00 TL ecrimisile karar verilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden, çekişme konusu camii niteliğindeki 1 parsel sayılı taşınmazın ... Vakfı adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır.

Ne var ki, noksanın tamamlanması yoluyla getirtilen kayıtlardan; .... Camii ve Külliyesi Koruma ve Yaşatma Derneği’nin 17/08/2014 tarihli olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile, derneğin parası, demirbaşı, menkul ve gayrimenkulünün bulunmadığı Genel Kurul’ca aktarılacak herhangi bir şeyin olmadığı tespit edilerek derneğin işlevlerini yerine getiremediğinden oybirliği ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 88.maddesine göre derneğin feshine karar verildiği, ... İl Dernekler Müdürlüğü’nün 21/08/2014 tarihli oluru ile kütük kaydının silinerek dosyasının işlemden kaldırıldığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Dernekler Türk Medeni Kanunun 56. maddesi gereğince tüzel kişiliğe sahip topluluklardır. Sona eren tüzel kişinin kişiliği, ehliyeti tasfiye amacıyla sınırlı olmak üzere tasfiye sırasında da devam edeceği yine TMK 52. maddesi hükmü gereğidir.

Hal böyle olunca; feshedilmekle tüzel kişiliği (hükmi şahsiyeti) sona eren davalı derneğin, davada taraf ehliyetinin de 6100 sayılı kanunun 50.maddesi uyarınca kalmadığı gözetilmek suretiyle bir karar verilmesi gerekekirken, yazılı olduğu üzere hüküm kurulmuş olması doğru değildir.

Davalının temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 04.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
taraf ehliyeti dernek vakıf ecri misil tüzel kişilik fesih
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları