ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Yaz Okulu Ücreti Adı Altında Tahsil Edilen Bedel

26-09-2020 - 714

Yaz Okulu Ücreti Adı Altında Tahsil Edilen Bedel


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
2017/1458
2020/3376
2020-03-18

Özet:

  • Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 19.06.2012 tarihli kararı ile yıllık ve yarıyıllık sınav takvimi uygulayan tüm yüksek öğretim kurumlarında 2011-2012 akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere tüm öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanınmasına karar verilmiş olup, davalı üniversite tarafından 27.06.2012 tarihinde bütünleme sınavı uygulanmasına dair karar alınmıştır. 
  • Davacı öğrenci, 2012 - 2013 Güz ve Bahar Dönemlerinde hem bütünleme sınavlarına girmiş, hem de yaz okuluna katılmıştır. 
  • Davacının başarısız olduğu ve bu dersleri ilgili döneme karşılık gelen bir sonraki akademik dönemde dönem ücreti dışında başka ücret ödemeden alma imkanı varken kendi isteği ile isteğe bağlı ve ücretli olarak açılan yaz okulunda almayı tercih etmesi nedeniyle ödediği bedelin iadesini isteyemez. Davalı tarafından alınan ücret usulüne uygundur.

 
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı üniversiteye 08.09.2011 tarihinde kayıt yaptırdığını, üniversite tarafından belirlenen normal eğitim-öğretim ücretini ödediğini, 2011-2012 ve 2012-2013 öğretim yıllarında birinci yıl birinci dönem normal derslerinde eğitim-öğretim ücretini ödemesine rağmen iki dersten başarısız sayılarak yaz okuluna kaldığını, 27.06.2013 tarihinde 3.080,00 TL yaz okulu ücreti yatırarak yaz okuluna gittiğini, yaz okulu ücreti adı altında yapılan tahsilatın haksız şart olduğunu belirterek, 3.080,00 TL'nin dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile 3.080,00 TL'nin dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacı öğrencinin davalı vakıf üniversitesinde öğrenim gördüğü dönemde başarısız olduğu derslerin yazın açılan eğitim programlarında tekrar alması nedeniyle yaz okulu ücreti adı altında davalı tarafından tahsil edilen bedelin haklı olup olmadığına ilişkindir. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 19.06.2012 tarihli kararı ile yıllık ve yarıyıllık sınav takvimi uygulayan tüm yüksek öğretim kurumlarında 2011-2012 akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere tüm öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanınmasına karar verilmiş olup, davalı üniversite tarafından 27.06.2012 tarihinde bütünleme sınavı uygulanmasına dair karar alınmıştır. Davacı öğrenci, 2012 - 2013 Güz ve Bahar Dönemlerinde hem bütünleme sınavlarına girmiş, hem de yaz okuluna katılmıştır. Davacının başarısız olduğu ve bu dersleri ilgili döneme karşılık gelen bir sonraki akademik dönemde dönem ücreti dışında başka ücret ödemeden alma imkanı varken kendi isteği ile isteğe bağlı ve ücretli olarak açılan yaz okulunda almayı tercih etmesi nedeniyle ödediği bedelin iadesini isteyemez. Davalı tarafından alınan ücret usulüne uygundur. O halde mahkemece, açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davalı yararına BOZULMASINA, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 18/03/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.18.03.2020

kaynak: (www.corpus.com.tr)

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
Yaz Okulu Ücreti Adı Altında Tahsil Edilen Bedel
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları