ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

İşçinin Yıllık İzin Talebinin Onaylanmamasına Rağmen İzne Çıkması - Geçerli Fesih

30 Kasım 2022, 09:07 - 328

İşçinin Yıllık İzin Talebinin Onaylanmamasına Rağmen İzne Çıkması - Geçerli Fesih


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
2016/20664
2016/19502
2016-11-08

Özet:

Yıllık izni onaylanmadan izne çıkan işçinin iş sözleşmesi geçerli nedenle feshedilebilir.

Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, kanunî gerektirici sebeplerde ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine ve özellikle davacının yıllık ücretli izin hakkının bulunduğu, yıllık ücretli izine ayrılmadan birkaç gün önce işverene başvurduğu, işveren tarafından izin talebinin onaylandığının bildirilmemesine rağmen izne çıktığı, davalı işverenin ise; izin talebinin onaylanmadığını bildirerek davacı işçiyi işe davet etmesi gerekirken, devamsızlık tutanakları tuttuğu ve izin dönüşü işe başlayan işçinin savunmasını aldıktan sonra iş akdini feshettiği, bu şekilde gerçekleştirilen fesihte davalının da kusuru bulunduğu, davacının yıllık ücretli izinde olduğu düşüncesi ile devamsızlık yaptığının anlaşılması karşısında mahkemece işverenin haklı nedenle fesih yaptığı nitelendirmesi hatalı ise de; davacının da izin onayını beklemeden yıllık ücretli izne ayrılması şeklindeki davranışının iş yerinde olumsuzluklara yol açtığı anlaşıldığından feshin geçerli nedene dayandığının kabulü ile davacının yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile sonucu itibariyle doğru olan kararın bu ilave gerekçe ile ONANMASINA, 08.11.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
yıllık izin yıllık izin talebinin onaylanmaması geçerli fesih iş akdinin feshi devamsızlık haklı fesih
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları