ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Haczedilmezlik Şikayetinin İncelemesinde Talimat İcra Dairesinin Bağlı Bulunduğu Mahkemenin Yetkili Olduğu

21-11-2020 - 816

Haczedilmezlik Şikayetinin İncelemesinde Talimat İcra Dairesinin Bağlı Bulunduğu Mahkemenin Yetkili Olduğu


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
2004/7405
2004/11676
2004-05-07

Asıl takibin yapıldığı İstanbul İcra Dairesinin talimatı üzerine borçlunun müşteki kooperatifteki hak ve hisselerinin haczi için Üsküdar İcra Müdürlüğüne talimat yazılmıştır. Bu talimat üzerine Üsküdar 4. İcra Müdürlüğünce haciz keyfiyeti kayıtlara işlenerek kooperatifin tasfiye olması halinde, borçluya düşecek tasfiye payının yerine. ferdi mülkiyete geçilmesi halinde ise bağımsız bölümün tapu kaydı üzerine haciz şerhi konulması üzerine, borçlu kooperatif icra mahkemesinden;

1-Müdürlük işleminin iptali ile haczin kaldırılmasını.

2- Hacizle ilgili dayanak kararın kaldırılmasını istemiştir.

İcra mahkemesince haciz kararının kaldırılmasına yönelik şikayetin asıl takibin yapıldığı İstanbul İcra Dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesine ait olduğu yönündeki karan yerinde ise de, İİK’ nun 79. maddesi nazara alınarak haczedilmezlik şikayetinin esasının incelenmesine, talimat icra dairesinin bağlı bulunduğu mahkeme olarak yetkili bulunduğu nazara alınmaksızın haczedilmezlikle ilgili şikayetin de reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Müşteki-3. kişi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre alacaklı vekilinin temyiz isteminin incelenmesine bu aşamada yer olmadığına, 07.05.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
haczedilmezlik şikayet talimat icra dairesi yetkili mahkeme
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları