ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları

21-09-2020 - 1110

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Danıştay 4. Daire
2018/4177
2020/1663
2020-05-21

Özet:

  • Davacı tarafından, yurt dışında mukim firmalardan satın aldığı hazır paket yazılım programları ve teknik hizmet ödemelerinin tevkifata tabi olmadığı ihtirazi kaydıyla verilen 2017/3 dönemi muhtasar beyannamesine istinaden tahakkuk eden kurum stopaj vergisinin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte iadesi istenilmiştir. Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: Bölge İdare Mahkemesince; davalı idarenin istinaf başvurusunun kabulüne karar verilerek, davacı tarafından yapılan ödemelerin gayri maddi hak bedeli olarak değerlendirilmesi gerektiği dolayısıyla Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında düzenlenen vergilendirme hakkına dayanılarak yapılan tahakkukta hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

 

İSTEMİN KONUSU : İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. Vergi Dava Dairesinin 22/02/2018 tarih ve E:2018/251, K:2018/454 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Davacı tarafından, yurt dışında mukim firmala......

Kararın devamını okuyabilmeniz için üye olmanız veya üye girişi yapmanız gerekiyor. www.kararmatik.com'a üyelik ücretsizdir!


ÜYE GİRİŞİ YAP ÜCRETSİZ ÜYE OL


www.kararmatik.com'a üyelik ücretsizdir ve HER ZAMAN da ücretsiz olacaktır!

Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları