ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

www.avukatkartviziti.com İş birliği ile 199 TL Değerinde Dijital Avukat Kartviziti Ömür Boyu HEDİYE! Promosyon kodunuz : "KARARMATİK-100" www.avukatkartviziti.com'a gitmek için tıklayınız.

Alt İşveren - Anahtar Teslimi İş

24-09-2020 - 678

Alt İşveren - Anahtar Teslimi İş


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
2016/8584
2019/19835
2019-11-13

Özet:

  • Anahtar teslimi işten söz edilebilmesi için; alt işverenin asıl işverenden aldığı işin asıl işverenin yaptığı işe göre ayrı ve bağımsız bir nitelik taşıması, işyerindeki faaliyetle ilgisinin olmaması veya asıl işin tamamlayıcısı niteliğinde bulunmaması ve bağımsız bir iş olması gerekir.

 

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi süresi içinde davacı vekili ile davalı ... İnşaat Mühendislik Taahhüt ve Ticaret A.Ş. vekili tarafından istenilmiş, davalı ... İnşaat Mühendislik Taahhüt ve Ticaret A.Ş. vekili tarafından duruşma talep edilmiş ise de; HUMK.nun 438.maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının, davalı ... A.Ş.nin ... Ltd.Şti.ye ait ... Mah. ... cad. ... adresinde bulunan ... Konutlarının inşa edilmesi projesinde iş sağlığı ve güvenliği sorumlusu olarak 01.08.2009-31.01.2012 tarihleri arasında çalıştığını, iş akdine haksız olarak son verildiğini, son ücretinin aylık net 1.400,00TL olup, haftanın 6 günü 08:00-19:00 saatleri arasında çalıştığın, Pazar günleri de şantiyede çalışma olduğundan müvekkilinin de işi gereği çalışmasını sürdürdüğünü, dini bayramlar hariç tüm ulusal bayramlarda çalıştığını, işyerinde yemek ve servis mevcut olup, yol parası olarak akbil verildiğini iddia ederek bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı ... Gayrimenkul Yönetim İnşaat Taah.ve Tic. Ltd.Şti ve diğer davalılar vekili, Mahkemece davacı ile ilgili işyeri kayıtlarının talep edildiğini, işyeri sicil kayıtlarının tetkikinde ... adlı bir personelin müvekkili şirket bünyesinde çalışmadığının tespit edildiği, bu nedenle ilgili şahsın herhangi bir özlük dosyası da bulunmadığından istenen belgelerin sunulamadığının bildirildiğini, dava dilekçesinde davacının çalıştığı işyerinin ... İnşaat A.Ş. bildirildiği halde müvekkili şirkete de haksız ve hukuku aykırı biçimde davalı sıfatı ile husumet yöneltildiğini, davacı ile müvekkili ... Gayrimenkul Yönetim İnşaat Taahhüt ve Ticaret Ltd.Şti. arasında işçi-işveren ilişkisi bulunmadığını, müvekkili Şirketin huzurdaki davada davalı sıfatı bulunmadığından pasif husumet ehliyeti yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerektiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... İnş.Müh.Taah.ve Tic.A.Ş. vekili; dava dilekçesinde davalı olarak gösterilen ... Gayrimenkul Yönetim İnşaat Taah. ve Tic.Ltd.Şti. isimli şirketin aslen var olmadığından usulen itiraz ettiklerini, görülen davalı Şirketin var olmaması halinde davanın yetkisiz mahkemede açıldığını, yetkili mahkemenin Üsküdar İş Mahkemeleri olduğunu, işçi alacakları bakımından sundukları delil ve belgeler incelendiğinde açılan davanın haksız ve mesnetsiz olduğunun görülecek olduğunu savunarak öncelikle yetki itirazlarının kabulüne, dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesine haksız davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davalılar ... Gayrimenkul Yönetim İnşaat Taah.ve Tic.Ltd.Şti., ... Uluslararası İnşaat ve Pazarlama A.Ş., ... Gayrimenkul Geliştirme İnş.Taah.ve Tic.A.Ş., ... Gayrimenkul Geliştirme İnş.ve Tic.A.Ş. ve ... Gayrimenkul Yatırım İnş.Tic.A.Ş. aleyhine açmış olduğu davanın reddine, davalı ... İnşaat Mühendislik Taahhüt ve Ticaret A.Ş. aleyhine açmış olduğu davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir

D) Temyiz:

Kararı davacı vekili ile davalı ... İnşaat Mühendislik Taahhüt ve Ticaret A.Ş. vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekili ile davalı ... İnşaat Mühendislik Taahhüt ve Ticaret A.Ş. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2- Asıl-alt işveren ilişkisinin eser sözleşmesi ile de kurulmasının mümkün olduğu, davalılar arasında asıl-alt işveren ilişkisi bulunduğu, asıl işveren olarak kabul edilen davalılar ... Uluslararası İnşaat Turizm ve Pazarlama Anonim Şirketi, ... Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi, ... Gayrimenkul Yönetim İnşaat Taah.ve Tic. Ltd.Şti, ... Gayrimenkul Yatırım İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi ve ... Gayrimenkul Yatırım İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketinin faaliyet alanlarında inşaat işinin olduğu, inşaat işinin asıl işleri kapsamında olduğu, anahtar teslimi işten bahsedilmesi için, alt işverenin asıl işverenden aldığı işin, asıl işverenin sigortalı çalıştırdığı işe göre ayrı ve bağımsız bir nitelik taşıması, işyerindeki üretimle ilgisinin olmaması veya asıl işin tamamlayıcısı niteliğinde bulunmaması, verilen işin asıl iş ya da yardımcı iş niteliğinde olmayıp, başkaca bağımsız bir iş olması gerektiği, asıl işverene ait olan ve alt işverenin yapacağı işin, asıl işverenin ürettiği mal ve hizmet süreci içinde veya tamamlayıcı ise asıl-alt işveren ilişkisi kabul edileceği, somut uyuşmazlıkta anahtar teslimi işten sözedilmeyeceği anlaşıldığından Dairemizin 19.01.2016 tarih, 2015/1064 E ve 2016/1184 K sayılı onama ilamında da belirtildiği üzere davalıların tamamının dava konusu istekler bakımından müşterek ve müteselsilen sorumlu tutulması gerekirken yalnızca davalı ... İnşaat Mühendislik Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’nin sorumlu tutulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

F) SONUÇ:

Temyiz olunan kararın, yukarıda açıklanan sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR / DİNLE


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları


Avukat Web Sitesi