ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Yıllık İzin - Çıplak Ücret

23-09-2020 - 883

Yıllık İzin - Çıplak Ücret


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi
2017/18132
2018/25705
2018-11-28

Özet:

  • Yıllık izin ücreti işçinin son çıplak ücreti üzerinden hesaplanır.

 

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının çalışma süresi boyunca yıllık izinlerini kullanamadığını, işten ayrıldığında kendisine bir kısım ödeme yapılsa da bu ödemenin eksik olduğunu beyanla, bakiye yıllık izin ücretini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Karar, yasal süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Taraflar arasında yıllık ücretli izin hesabına esas ücretin belirlenmesi noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

Yıllık izin ücreti, aksine bir işyeri düzenlemesi yok ise, işçinin son çıplak brüt ücreti üzerinden hesaplanır.

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının yıllık izin ücreti, ikramiye-müdür ve yönetim ödeneği adı altında yapılan ödemelerin de toplamıyla oluşan “kazanç toplamı” hanesindeki miktar esas alınarak hesaplanmıştır. Ancak bu miktar giydirilmiş brüt ücret olup, 2013/2 bordrosundaki 15 güne tekabül eden çıplak brüt ücret 3.950,63 TL olarak görünmektedir. Davacının çıplak brüt ücreti doğru şekilde belirlendikten sonra yıllık izin ücreti son çıplak brüt üzerinden hesaplanmalıdır.

Açıklanan hususlar gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç:

Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.11.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
yıllık izin ücret yıllık izin ücreti işçi çıplak ücret son çıplak ücret delil
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları