Nitelikli Cinsel İstismar Suçunun Koşullarının Oluşmadığı
Yargıtay 14. Ceza Dairesi
Esas No : 2019/6828
Karar No : 2020/2388
Karar Tarihi : 2020-06-09

Mağdurenin aşamalardaki çelişkili ifadeleri, savunma, tanık beyanları, olayın intikal şekli ve zamanı ile tüm dosya içeriği nazara alındığında, suç tarihinden önce on beş yaşından küçük mağdureyle tanışıp arkadaş olan sanığın, bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik tarihlerde herhangi bir cebir veya tehdit olmaksızın mağdureyle birden fazla cinsel ilişkiye girdiğinin anlaşılması karşısında, hakkında müsnet suçtan belirlenen temel cezanın, koşulları oluşmadığı halde 5237 sayılı TCK'nın 103/4. maddesiyle artırılması suretiyle sonuç cezanın fazla tayini,

Kanuna aykırı, sanık müdafisi ve katılan Bakanlık vekilinin temyiz itirazları ile sanık müdafisinin duruşmalı inceleme sırasındaki sözlü savunması bu itibarla yerinde görüldüğünden, re'sen de temyize tabi hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 09.06.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.